Weksel za rozmowę kwalifikacyjną?

Na jednym z forów poświęconych rekrutacji i rozmowom kwallifikacyjnym trafiłam na pytanie od użytkowniika związane z tym, czy w trakcie procesu rekrutacji, potencjalny pracodawca może poprosić o podpisanie tajemnicy poufności i dodatkowo weksla. O ile słyszeliśmy już o wekslach w kontekście samej pracy, to z wymaganiem podpisania takiego dokumentu już przy rekrutacji jeszcze się nie spotkałam – sprawdźmy zatem, czy jest to legalne.

Sytuacja opisana przez użytkownika wyglądała tak: zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną kandydat usłuszał od osoby prowadzącej spotkanie, że rozmowa nie będzie możliwa, dopóki kandydat nie podpisze umowy o zachowaniu poufności. W ramach tej umowy znalazł się również weksel in blanco na kwotę 10.000 zł., wypłacany pod warunkiem ujawnienia przez kandydata “poufnych szczegółów rekrutacji. Rozmowa miała być prowadzona na stanowisko przedstawiciela handlowego.

Na szczęście kandydat zachował się rozsądnie – niczego nie podpisał i wyszedł. Co w tej sytuacji było jedną sensowną i słuszną decyzją. Najprawdopodobniej bowiem, rozmowa kwalifikacyjna skończyłaby się próbą wyłudzenia sporych pieniędzy.

Czy można żadać weksla (w tym in blanco) przed rozmową kwalifikacyjną? Zdecydowanie nie. Firma rekrutując sama decydiuje o tym, jakie informacje ujawnia kandydatowi i jest w stanie tak budować komunikację, by nie zdradzać  ważnych informacji firmowych. Jeśli proponuje podpisanie weksla, to najprawdopodobniej jest to kolejne oszustwo rekrutacyjne – nie dajcie się na nie nabrać.