Kiedy rozmawiać o wynagrodzeniu – na pierwszym czy drugim spotkaniu?

Proces rekrutacyjny rzadko kiedy obejmuje jedynie jedno spotkanie z pracodawcą. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z kosztów źle przeprowadzonej rekrutacji i dlatego coraz częściej i chętniej spotyka się z kandydatem przynajmniej dwa lub trzy razy przed podjęciem decyzji. Kiedy – w takim kilkuetapowym procesie rekrutacji rozmawiać o pieniądzach? Na pierwszym czy drugim spotkaniu?

Według managerów oba terminy są dobre, a co do tego który lepszy – zdania podzielone. 38% managerów uważa, że do rozmowy o wynagrodzeniu dobra jest druga rozmowa kwalifikacyjna, 31% że pierwsza. Większość managerów uważa, że rozmowa o wynagrodzeniu w czasie pierwszej rozmowy telefonicznej nie jest korzystna (niezależnie od tego, kto ją inicjuje) – tylko 9% by się zapytało kandydata o oczekiwania przez telefon. Co ciekawe, 14% managerów uważa, że dobry czas na rozmowę o pieniądzach to moment składania oferty pracy – tylko czy w sytuacji, w której tak często rozmijamy się w naszych oczekiwaniach z szefem taki termin to nie jest nieco za późno?

A kiedy wy byście chcieli rozmawiać o wynagrodzeniu z pracodawcą?