Czy łączymy relacje zawodowe z prywatnymi?

Relacje ze współpracownikami w miejscu pracy są ważne dla 97 proc. polskich pracowników, a 94 proc. badanych przyznało, że zależy im również na dobrych stosunkach z managerem lub przełożonym.

Po godzinach

Wyniki badania „Życie w Pracy” przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Michael Page pokazują również, że tylko 36 proc. respondentów przyjaźni się z kolegą lub koleżanką z pracy i jeszcze mniej, bo zaledwie 13 proc. określiłoby swoją relację z przełożonym jako przyjacielską. Bardziej otwarte na utrzymywanie ze współpracownikami prywatnych relacji są osoby w młodszym wieku. Takiej odpowiedzi udzieliło 65,6 proc. respondentów między 25 a 34 r.ż. w porównaniu do 62 proc. ankietowanych między 35 a 44 r.ż. i 51 proc. badanych miedzy 45 i 59 r.ż.

Forma kontaktu

SMS i rozmowa telefoniczna to dla 47 proc. badanych najlepsze sposoby na komunikowanie się, a 41,5 proc. spotyka się także poza biurem. Co piąty badany (22 proc.) spędza wspólnie ze znajomymi z pracy czas w weekend, a 12,4 proc. jeździ razem na wakacje i urlopy. Ponadto 70 proc. respondentów przyznało, że ich bliscy i przyjaciele poznali również ich współpracowników.

Z szefem na dystans

Przyjacielską więź z szefem deklaruje tylko 13 proc. ankietowanych. Niemal co trzeci badany (32 proc.) wskazał, że utrzymuje z przełożonym koleżeńskie relacje. SMS i telefon w osobistych sprawach praktykuje 19 proc., a 16 proc. spotyka się z nim także poza biurem. Jeszcze mniej, bo niecałe 6 proc. potwierdziło, że spędza z szefem wspólnie czas w weekendy, a 2,7 proc. jeździ razem na wakacje i urlopy. Ponadto, 44 proc. respondentów przyznało, że ich bliscy i znajomi mieli okazję poznać ich przełożonego lub managera.

Relacje a produktywność

Zdaniem ankietowanych, na poprawę wydajności mogą wpłynąć zarówno dobre stosunki ze współpracownikami (72 proc.), jak i z managerem (59,8 proc.). Jeszcze więcej, bo 97 proc. polskich pracowników przyznało, że kontakty z kolegami i koleżankami są dla nich ważne, a 94 proc. respondentów zależy również na porozumieniu z przełożonym i szefem.

Źródło: Michael Page