Znajomości, doświadczenie i dobra uczelnia gwarantem pracy po studiach?

university-student-1657294_640Co pomaga młodym osobom w znalezieniu pracy po studiach? Zdecydowanie warto koncentrować się (ich zdaniem) na trzech aspektach: znajomościach, zdobywaniu doświadczenia oraz tym, by ukończyć dobrą uczelnię.

Za najważniejszy aspekt w procesie zdobywania pracy po studiach, 74% ankietowanych w ramach programu „Start na rynku pracy” studentów wskazało znajomości. Ważne jest tez doświadczenie zawodowe (65%) oraz prestiż uczelni (37%). Czy to, co myślą na temat szukania pracy studenci naprawdę ma przełożenie na rzeczywistość?

Pracę po znajomości faktycznie znaleźć łatwiej, przy czym nie chodzi tu o pracę załatwianą nawet dla kogoś kto niewiele umie, ale prace z tzw. polecenia. Zatem aby ją dostać trzeba też cos już sobą reprezentować. Czasy, w których „załatwiało” się prace w zasadzie już minęły i żadna firma (a na pewno prywatna) nie pozwoli sobie na marnowanie środków na nieefektywnego pracownika.

Doświadczenie zawodowe nadal się liczy – pracodawcy wolą osoby, które nie tylko potrafią już choć częściowo zastosować w praktyce wiedzę, ale również maja już jakiś etos pracy.

Prestiż uczelni ma znaczenie tym większe, im mniejsze ma doświadczenie kandydat. Przy bogatym zasobie staży i pierwszych prac kwestia ukończenia uczelni nieco słabszej nie jest problemem, ale przy mniejszym doświadczeniu może znacznie pomóc. Są firmy, które automatycznie odrzucają absolwentów niektórych uczelni, którzy nie posiadają zbyt dużego doświadczenia zawodowego.

Tagi: