Szczerość i pokora się opłacają

Dlaczego? Bo osoby o takich cechach mają w pracy lepsze wyniki. Nie tylko rzeczywiście pracują efektywniej od osób, które nie są zbyt szczere lub „pokornego serca”, ale również ich praca jest wyżej oceniana przez menedżerów.

Dr. Wade Rowatt, profesor psychologii oraz neuropsychologii przeprowadziła badania nad tym, jakie cechy korelują z wysokimi wynikami w pracy. Po przebadaniu prawie 300 pracowników okazało się, że pokora i szczerość są lepszym wyznacznikiem wysokich wyników w pracy niż ugodowość i zaangażowanie.

Oczywiście musimy pamiętać, by nie być za szczerym (bo to może skończyć się brakiem znajomych w pracy oraz niechęcią szefa, jeśli zbyt otwarcie powiemy mu co myślimy) i zbyt pokornym (bo choć przysłowie mówi, że pokorne ciele dwie matki ssie, to jednak w biznesie nadmiar pokory prowadzi po prostu do niskich zarobków). Badania przeprowadzono na pracownikach instytucji opieki nad innymi – domów pomocy i szpitali – być może zatem cechy te pomagają jedynie w takich branżach, a w tradycyjnym, twardym biznesie lepiej jednak rozpychać się łokciami.

źródło:medicalnewstoday.com