Rezygnacja z pracy w okresie próbnym

Większość pracodawców – niezależnie od formy umowy o pracę jaką proponują kandydatowi do pracy, decyduje się na wprowadzenie okresu próbnego. Najczęściej jest to trzy miesięczna umowa na okres próbny, pod koniec której rozważa się pozostawienie pracownika w pracy. Niekiedy przejście na stałą umowę (czy to terminową czy na czas nieokreślony) po okresie próbnym, jest też szansą na renegocjację warunków płacowych. Bywa też tak, że to pracownik a nie pracodawca, decyduje, że nie chce przedłużać umowy i po okresie próbnym (lub w jego czasie trwania) rezygnuje z pracy. Dlaczego?

Grafton Recruitment, agencja pośrednictwa pracy, przygotowała pod koniec ubiegłego roku raport Grafton CEE, w którym, między innymi, zbadano powody dla których świeżo upieczony pracownik firmy decyduje się na przerwanie okresu próbnego bądź rezygnację z pracy po jego zakończeniu – co powoduje, że nie chcemy już – po tak krótkim okresie – współpracować z firmą?

Wśród badanych 19% osób nie zdecydowałoby się na rezygnację z pracy w trakcie trwania okresu próbnego.

Pamiętaj – jeśli chcesz zrezygnować z pracy w trakcie okresu próbnego, obowiązuje cię wypowiedzenie umowy (zgodnie z art 34 KP):

Jeśli nie chcesz przedłużyć umowy po okresie próbnym, nie musisz składać żadnych pism, wystarczy, że odmówisz podpisania nowej umowy. Jeśli pracodawca wezwie cię na rozmowę by omówić warunki nowej umowy, a ty nie chcesz jej podpisywać – po prostu mu o tym powiedz. Jeśli zaś, pracodawca nie poprosi cię na rozmowę, możesz po prostu nie przyjść do pracy w kolejnym dniu po zakończeniu umowy na okres próbny (choć w dobrym tonie byłoby jednak powiadomić o tym pracodawcę wcześniej, lub – w ostateczności – w ostatni dzień okresu próbnego). Świadectwo pracy możesz odebrać w ustalonym terminie osobiście lub zostanie ci doręczone pocztą.