Rekrutacja video – dwustronna i jednostronna

Rekrutacja za pomocą technologii pozwalających na przesłanie obrazu video znacznie upraszcza proces rekrutacji i obniża jej koszty – zwłaszcza w sytuacjach, w których rekrutuje się kandydatów z innych miast. Z jakimi formami rekrutacji video można się spotkać?

Rekrutacja video jednostronna

Ma miejsce wtedy, kiedy pracodawca korzysta z systemu video do tego,by nagrać twoje odpowiedzi na określone pytania – taka rozmowa nie jest w zasadzie dialogiem, ale monologiem – ty odpowiadasz na pytania, które wcześniej zostały ci wysłane albo są nagrane w systemie i padają po tym, jak skończysz odpowiadać na poprzednie pytanie. Taka metoda pozwala przeanalizować odpowiedzi wielu kandydatów, bez konieczności marnowania czasu na spotkanie, bez kosztów dojazdu do firmy dla kandydata w warunkach, które są dla kandydata mniej stresujące. Ze względu na to iż pytania są dla wszystkich identyczne, ten sposób jest też sprawiedliwy oraz łatwiej dzięki niemu zadbać o to, by proces rekrutacji był identyczny dla wszystkich. Z perspektywy kandydata dziwne jest jedynie monologowanie do kamery – dla części kandydatów może to być mało komfortowe doświadczenie.

Rekrutacja video dwustronna

Ma miejsce wtedy, kiedy za pomocą video rozmawiamy z osobami rekrutującymi w czasie rzeczywistym. Zamiast się spotykać, odpalamy połączenie video i rozmawiamy prawie tak, jakbyśmy byli na miejscu. Ta metoda jest stosowana szczególnie wtedy, kiedy kandydat pochodzi z innego miasta i nie ma sensu inwestować w podróż po to, by odbyć pierwsze spotkanie rekrutacyjne. Dla kandydatów niczym nie różni się od tradycyjnego spotkania – może tym,że siedząc w marynarce, pod stołem można nawet być w bieliźnie – pod warunkiem, że nie będzie tego widać.

A czy wy braliście kiedyś udział w rekrutacji z wykorzystaniem video?