Realista, badacz, artysta… czyli zawodowa osobowość

Praca nierzadko staje się naszym drugim domem. Spędzamy w niej 40 godzin tygodniowo, 48 tygodni w roku, przez średnio 40 lat co daje łącznie 768000 godzin naszego życia. Dlatego, przed wyborem ścieżki kariery, niezwykle ważne jest poznanie swoich kompetencji i cech charakteru oraz ocena wiedzy i umiejętności

Daje to szansę pokierowania swoją drogą zawodową tak, by spełniać swoje marzenia, sprawdzić się i odczuwać satysfakcję z wykonanej pracy. Ale czy zawsze kandydaci mają szansę tak postąpić? Poniżej zaprezentowano 6 typów osobowości (stworzonych przez J. Hollanda).

Realista
Typ realisty lubi pracować z maszynami. Interesuje się zawodami wymagającymi praktycznego myślenia i zdolności manualnych. Preferuje pracę zaplanowaną i wykonywaną raczej w samotności. Często zmierza prosto do celu, rozwiązując problemy przez działanie, bez dyskusji i negocjacji. Osoby prezentujące ten typ określane są jako: konkretne, wytrwałe i odpowiedzialne. Jeśli ten opis pasuje do kandydata to ma szansę odnaleźć się w zawodzie: pilota, kierowcy, technika budowlanego, czy inżyniera, a także w branżach  związanych z mechaniką i umiejętnościami technicznym.

Badacz
Osoby tego typu zainteresowane są zawodami wymagającymi abstrakcyjnego i analitycznego myślenia. Charakteryzuje je ciekawość. Dążą do poznania odpowiedzi na nurtujące pytania i zrozumienia otaczającego je świata. Należą do osób dociekliwych i precyzyjnych. Określane są jako racjonalne i żądne wiedzy. Typ badawczy dobrze czuje się w pracy związanej z rozwojem intelektualnym, wymagającej dokładności i zdecydowania. Jako osoba, która lubi pracować w samotności, unika sytuacji wymagających zdolności przywódczych i udziału w zadaniach praktycznych.  Przykładowe zawody, w których badacz może się realizować to: biolog, historyk, chemik, fizyk, filozof, politolog, socjolog, farmaceuta, archeolog, programista i ekonomista.

Artysta
Przedstawiciele tego stylu nie lubią rutyny, reguł i szybko nudzą się systematyczną pracą.  Preferują zachowania kreatywne i szukają twórczych rozwiązań, często polegając na intuicji. Są niezależne i otwarte. Posiadają poczucie estetyki i wyszukany gust. Podejmują działania, które umożliwiają im wyrażanie samego siebie. Cenią oryginalność i niekonwencjonalność. Postrzegane są jako wrażliwe, i ciekawe świata. Ponadto posiadają zdolności artystyczne, np.: pisarskie, muzyczne lub malarskie. Jeśli ta charakterystyka opisuje kandydata, to ma szansę osiągnąć sukces jako:  muzyk, aktor, reżyser, pisarz, projektant, fotograf, artysta plastyk, grafik reklamowy czy architekt.

Społecznik
Cechy charakterystyczne dla tego typu to życzliwość, uczynność, empatia i wyrozumiałość. Społecznicy pragną pomagać ludziom. Posiadają umiejętności społeczne i łatwo nawiązują kontakty. Nad cele indywidualne przedkładają cele grupowe. Dysponują zdolnościami dyplomatycznymi i organizacyjnymi. Preferują działania oparte na współpracy, natomiast unikają czynności technicznych. Postrzegani są jako dojrzali emocjonalnie, cierpliwi, opiekuńczy i charyzmatyczni. Jeśli zauważymy, że  mocną stroną starającego się o pracę są uzdolnienia werbalne i deklaruje on, że lubi pracować z ludźmi to satysfakcję może przynieść mu zawód taki jak: nauczyciel, psycholog, policjant, ratownik, lekarz, pielęgniarka, terapeuta, trener albo pracownik socjalny.

Przedsiębiorca
Osoby tego typu charakteryzują się umiejętnościami przywódczymi. Przygotowują nastawione na osiągnięcie zysku plany, które mają wykonywać inni. Jednocześnie potrafią zmotywować i pobudzić otoczenie do działania. Określane są jako ambitne, energiczne, towarzyskie i pewne siebie, a niekiedy nawet impulsywne. Lubią ryzyko. Mają dużą motywację do pracy, a priorytetem jest dla nich awans i wymierny sukces. Zawody umożliwiające realizację przedsiębiorcy to np.: prawnik, manager, makler, zaopatrzeniowiec, agent nieruchomości, agent ubezpieczeniowy lub handlowiec.

Tradycjonalista
Osoby, które charakteryzuje styl tradycyjny, dobrze czują się w roli podwładnego. Są zorganizowane, dokładne, rzetelne i sumienne. Cenią sobie porządek i poczucie stabilizacji. Działają według przyjętych planów i procedur. Prace wykonują w terminie, przywiązując wagę do detali. Lubią jednoznacznie i jasno określone wymagania. Unikają sytuacji konfliktowych. Osoby tego typu posiadają zdolności urzędnicze i rachunkowe oraz preferują pracę z danymi i ich porządkowanie. Typowe zawody: statystyk, urzędnik biurowy, księgowy, archiwista, kasjer lub analityk finansowy.

Profesji i ścieżek kariery jest wiele, tak jak i sposobów prowadzących do upragnionego celu. Niekiedy poszukiwanie idealnej pracy może przypominać spacer po górach. Podczas wędrówki możesz napotkać zakręty, trudne szlaki i wzniesienia, ale także osiągnąć szczyt i ujrzeć upragnione widoki. Dlatego ważnym jest by stworzyć swoją prywatną mapę, która wskaże priorytety i zweryfikuje pomysł na karierę. Bo przecież można być „badaczem” patrzącym na świat przez szkło powiększające, „realistą” składającym mechanizm  zegara albo „artystą” o barwnych myślach i kolorowych śladach farby na dłoniach. Doświadczony rekruter to ktoś, kto potrafi wyłowić odpowiednią osobę spośród grona starających się o pracę. Rozumie jej mocne strony i wie w jakim sektorze będzie efektywna.