Pytania grupowe

Za pomocą tej techniki osoba zajmująca się rekrutacją grupuje od 5 do 10 osób i przedstawia im temat debaty, który może być zarówno jakimś bieżącym problemem firmy, jak i odnosić się do ogólnie znanych zagadnień z życia zewnętrznego.

Rekrutanci mogą przeprowadzać spotkania selekcyjne w najróżniejszy sposób. Nie zawsze jest to „wywiad” na temat Twojego doświadczenia i wykształcenia. Wielokrotnie centrum ich zainteresowania jest przeanalizowanie Twojego realnego zachowania i stosunku do świata zewnętrznego i aby to zbadać, odwołują się do badań tak zwanej dynamiki grupy.

Rekrutant zbiera w grupę od 5 do 10 osób i przedstawia im temat debaty, który może być zarówno bieżącym problemem firmy, odnosić się do powszechnie znanego zagadnienia, jak i nawiązywać do jakiegoś tematu społecznego o charakterze ekonomicznym itp. Od tego momentu zaczyna się dyskusja pomiędzy osobami tworzącymi grupę, w której każda z nich z czasem przybiera jakąś konkretną rolę.

Przygotuj się do tego momentu

Temat debaty może być oczywiście bardzo różnoraki, jednak sam rozwój takiej sytuacji jest przeważnie bardzo podobny. Aby przygotować się do takiego modelu rekrutacji, powinieneś wyszukać wszelką dostępną na temat firmy informację, czym się dokładnie zajmuje oraz jaka jest jej obecna sytuacja. Jeśli zostaniesz zaskoczony tematem, który jest Ci praktycznie nieznany, bardzo ciężko będzie Ci wyjść zwycięsko z takiego spotkania. Wyobraź sobie różne role, jakie mógłbyś odgrywać w danej debacie i które byłyby najbliższe stanowisku pracy, o jakie się ubiegasz. Jeśli jest to dla przykładu stanowisko kierownicze, najprawdopodobniej osoba przeprowadzająca rekrutację będzie starała się ocenić Twoją zdolność kreowania poglądów i obrony Twoich opinii oraz Twoje predyspozycje do kierowania rozmową. Jeśli natomiast starasz się o stanowisko w dziale kreatywnym, lepiej jeśli skupisz się na oryginalności Twoich propozycji czy argumentów.

Stań twarzą w twarz z debatą

Staraj się nie denerwować i być naturalnym. Podczas dyskusji pamiętaj o poniższym:

– Na samym początku dyskusji zazwyczaj jest kilka sekund całkowitej ciszy; sprawisz bardzo dobre wrażenie na rekrutancie, jeśli przełamiesz lody i zaczniesz naprowadzać dyskusję na Twój tok rozumowania.

– Pomyśl, zanim coś powiesz i przyjmuj określoną postawę w stosunku do tematu. Argumentuj swoje opinie i przedstawiaj je w sposób przekonujący i koherentny.

– Umiejętność obrony Twoich idei będzie niezmiernie ważna dla rekrutanta, jednak nie zapomnij słuchać tego, co mają do powiedzenia inne osoby.

– Jeśli w jakim momencie poczujesz, że oddalacie się od głównego wątku dyskusji, powróć do pierwotnego tematu debaty. Dzięki temu okażesz umiejętność panowania nad sytuacją.

– Zainteresuj się opinią innych osób w grupie lub nawet staraj się zadawać pytania osobom, które utrzymują się na marginesie rozmowy. Sprawisz wrażenie dobrego obserwatora.

– Bierz aktywny udział w rozmowie.

– Staraj się, aby podczas wyrażania swoich opinii nie dało się zauważyć Twoich wątpliwości. Nie możesz wątpić w to, co mówisz. Stanowczość i pewność siebie są pozytywnymi cechami we wszystkich rodzajach pracy.

Rekrutanci poszukują osób z inicjatywą, samodzielnych i potrafiących pracować w grupie, wszechstronnych i obrotnych oraz towarzyskich. Nie wystarczy mieć odpowiednie wykształcenie i wymagane doświadczenie. Rynek pracy charakteryzuje się dużym współzawodnictwem i w procesie selekcyjnym musisz wykazać się także Twoim pozytywnym usposobieniem. Celem takich rozmów rekrutacyjnych jest odpowiednia ocena kandydatów i przeanalizowanie ich zachowania na przykładzie konkretnej sytuacji – tak więc postaraj się pokazać Twojemu nowemu pracodawcy to, czego od Ciebie oczekuje.