Prawidłowy język Listu Motywacyjnego

O tym, że tworząc aplikację w odpowiedzi na ofertę pracy trzeba uważać na błędy ortograficznie nie trzeba – mam nadzieję – nikomu przypominać. Poza błędami ortograficznymi i literówkami jest jednak jeszcze jedna formalna rzecz, o której kandydaci zdają się niekiedy nie pamiętać – błędy językowe.

Z jakimi błędami językowymi najczęściej spotykamy się w listach motywacyjnych?

Błędy stylistyczne

Polegają na złym doborze słów w kontekście formy jakiej wymaga List Motywacyjny. Typowe przykłady to: „zależy mi na rozwoju i zarabianiu pieniążków” (nieuzasadnione zdrobnienie), „mój szef ceni moją pracę” (w piśmie formalnym lepiej użyć słowa przełożony).

Błędy syntaktyczne (składniowe)

Są to błędne konstrukcje zdania, przez które zdanie nie brzmi poprawnie a niekiedy jego treść nie jest przez to do końca jasna, np. : „Ta praca będzie kolejnym wyzwaniem. A przy moich predyspozycjach na pewno sprostam.” (przy słowie sprostam brakuje dopełniacza), „rozpocząłem tą pracę” (tę pracę)

Błędy znaczeniowe

Polegające na niewłaściwym użyciu słowa w danym kontekście (sugerują, że osoba pisząca List Motywacyjny nie zna dobrze znaczenia słowa, które użyła).

Jak uniknąć błędów językowych w Liście Motywacyjnym? Nie spieszyć się pisząc, dwa razy przeczytać tekst przed wysłaniem, a jeśli miewamy kłopot z poprawnym pisaniem warto dać tekst do przeczytania znajomej osobie – niech sprawdzi, czy List czyta się dobrze i płynnie.