Nastawienie „da się” poszukiwane

Czego szukają u kandydatów do pracy managerowie? Umiejętności technicznych, doświadczenia, a może głównie kompetencji miękkich? Oczywiście doświadczenie i wiedza na temat branży i obszaru w którym mamy pracować jest bardzo ważna, ale równie ważne jest nastawienie do wykonywania zadań. Pracodawcy oczekują od pracowników nastawienia proaktywnego. Chcą, by trudność lub problem w pracy był dla nich wyzwaniem, a nie przeszkodą uniemożliwiającą działanie.

Kiedy pracownik napotyka na trudność lub problem w pracy może zrobić dwie rzeczy:

Pierwsze podejście jest przez pracodawców cenione. Drugie – tępione. Osoby dobrze radzące sobie z trudnościami, inicjatywne i działające dobrze pod presją mają w rekrutacji większe szanse na zatrudnienie. Jak to pokazać na rozmowie kwalifikacyjnej?