Powiedz mi, jak piszesz, a powiem Ci, kim jesteś: grafologia w liście motywacyjnym

Wykorzystanie technik grafologicznych w procesach rekrutacyjnych jest coraz częściej spotykaną praktyką w polskich przedsiębiorstwach.

Osoby odpowiedzialne za selekcję pracowników często proszą kandydatów starających się o określone stanowiska pracy o nadesłanie listu motywacyjnego napisanego odręcznie.

Główne cechy pisma, na jakie zwracają szczególną uwagę osoby rekrutujące podczas analizy listu motywacyjnego, są następujące:

Charakter pisma

Kształt liter zdradza cechy osobowości kandydata. Mówi o tym, czy jest osobą energiczną, spokojną, czy jest introwertykiem lub ekstrawertykiem itp.

Pochylenie pisma

Sposób, w jaki piszemy, zdradza nie tylko nasz nastrój, ale również nasze zapatrywania na przyszłość w sferze zawodowej.

Siła nacisku pisma

Określa ona naszą siłę, witalność a nawet możliwe wady organizmu lub uzależnienia.

Prędkość pisania

Jeżeli jesteś osobą, której łatwo przychodzi szybkie pisanie, odznaczasz się dużą zdolnością pojmowania i przyswajania wiadomości.

Schludny układ

Schludny, przejrzysty i uporządkowany list motywacyjny pozwala na określenie takich cech osobowości piszącego, jak jasność myśli czy nawet sposób zarządzania czasem.

Podpis

Podpis jest jednym z najważniejszych elementów grafologicznych, ponieważ jego dokładna analiza pozwala na dogłębne poznanie cech osobowości piszącego. Pamiętaj, że podpis jest społecznie rozpoznawalnym znakiem tożsamości i można go uznać za naszą osobistą pieczęć.

Właściwie przeprowadzona, dokładna analiza odręcznego podpisu umożliwia wprawnemu grafologowi na poznanie tych cech osobowości kandydata, z których on sam często nawet sobie nie zdaje sprawy. Specjalista w dziedzinie grafologii może wywnioskować, czy analizowane pismo należy do osoby rozsądnej, niepewnej, zorganizowanej lub nie, czy też ma do czynienia z osobą władczą, uległą, przebiegłą czy też naiwną.

Podsumowując, należy pamiętać o tym, że pismo zdradza naszą osobowość emocjonalną, która jest bardzo ważna w przypadku określonych stanowisk, na które przyjmuje się osoby o ściśle określonych cechach charakteru. Jeżeli Twoje pismo spełnia określone wymagania, praca jest Twoja!