Jak napisać dobry list motywacyjny – cz.2

Porównaj listy, jakie wysyłasz do znajomych, z listami wysyłanymi do potencjalnych pracodawców.

W tych pierwszych relacjonujesz zdarzenia, sytuacje, jakie Ci się przydarzyły. Pomimo tego, że piszesz w celu przekazania jakichś informacji, piszesz z uczuciem. Listy motywacyjne nie tylko mają na celu przekazanie informacji, ale również osiągnięcie czegoś: zwrócenie uwagi czytającego na Twoje umiejętności i przekonanie go do nich. Czy te dwa typy listów rzeczywiście są tak różne?

Strategia efektywnego poszukiwania pracy polega na takim zredagowaniu listu motywacyjnego, aby zawierał on ciepło ludzkie, jakie przekazujemy przyjacielowi, oraz aby oczarował czytającego i sprowokował go do zaproszenia nas na spotkanie.

Oczywiście łatwiej jest to powiedzieć niż zrobić. Jednak wyobraź sobie ogrom listów motywacyjnych i życiorysów, jakie otrzymuje firma poszukująca pracownika. Jeżeli powielasz utarte modele i nie wprowadzasz innowacji, będzie ci niezmiernie trudno zwrócić na siebie uwagę pracodawcy. Należy pamiętać również o tym, że pracodawca nie poszukuje maszyny tylko osoby, która wie, czego chce i będzie zdolna do zintegrowania się z zespołem.

Są jednak wyjątki. Jeżeli starasz się o stanowisko wiceprezesa międzynarodowej korporacji i wiesz, że firmie bardzo na Tobie zależy, wysiłek, jaki będziesz musiał włożyć, będzie minimalny. Chociaż zawsze będzie lepiej, jeżeli wykażesz zainteresowanie ofertą.

Podczas gdy życiorys składa się z listy uporządkowanych i suchych danych, list motywacyjny umożliwia Ci wyróżnienie się i okazanie entuzjazmu wobec oferowanego stanowiska. Istnieje kilka podstawowych elementów, które powinny pojawić się w liście motywacyjnym, ale sposób, w jaki to zrobisz, zależy wyłącznie od Ciebie. Dobry list motywacyjny powinien zachęcić pracodawcę do zapoznania się z Twoim CV.

Schemat listu motywacyjnego

W pierwszym akapicie listu jesteś dla czytającego jeszcze kimś obcym. Wytłumacz mu, dlaczego się do niego zwracasz, skąd się dowiedziałeś o tym, że poszukuje pracownika oraz określ, jakie są Twoje oczekiwania.

Przedstaw się w drugim akapicie listu. Opowiedz, gdzie i jak poszukiwałeś stanowiska pracy odpowiadającego stanowisku, jaki aktualnie oferuje firma. Napisz, gdzie znalazłeś jej ofertę oraz że zapoznałeś się ze stawianymi wymaganiami i odpowiadają one Twojemu profilowi zawodowemu. Staraj się podkreślić powyższe informacje, zwracając szczególną uwagę na te aspekty Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, które według Ciebie najbardziej przypadną do gustu potencjalnemu pracodawcy. Skoncentruj się raczej na potrzebach firmy niż na swoich własnych.

Trzeci i ostatni akapit powinien być krótki, chociaż nie można zapominać o funkcji, jaką powinien spełniać, czyli o przekonaniu potencjalnego pracodawcy do umówienia się z Tobą. Jeżeli sprawiłeś, że ten, kto przeczyta Twój list, będzie o Tobie pamiętał, oznacza to, że jesteś bliżej osiągnięcia celu, czyli zdobycia pracy.

Aby to osiągnąć, musisz dbać o swój wizerunek. Istnieją trzy podstawowe punkty, jakie trzeba mieć na uwadze:

– Każdy list motywacyjny musi być oryginalny; nie wysyłaj kserokopii.
– Postaraj się o to, aby ktoś sprawdził Twój list i wyraził swoją opinię na jego temat.
– Zarówno list, jak i CV wydrukuj na papierze dobrej jakości. Pamiętaj, że rodzaj papieru świadczy o Tobie.