Jakie pytania zadać na rekrutacji na stanowisko kierownicze?

Przy rekrutacji na stanowisko managerskie, od kandydata oczekuje się nie tylko wiedzy z obszaru branży w jakiej będzie pracował, ale przede wszystkim kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem (często jest to ważniejsze niż wiedza branżowa). Jakie pytania powinien zadać kandydat w trakcie rekrutacji by po pierwsze wiedzieć jak będzie wyglądać jego praca i czy na pewno chce przejąć taki ciężar, jak i po to, by pokazać osobom z którymi rozmawia, że kompetencje managerskie posiada.

Dla części kierowników i managerów, konieczność wiedzy na temat tego z kogo składa się zespół, ile osób liczy, jak raportuje, czego oczekuje się po kierowniku, jak obecnie firma ocenia jakość pracy zespołu itd. są tak kluczowe i oczywiste, że jeśli odpowiedzi na takie pytania nie zostaną dookreślone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, manager nie jest w stanie ani oszacować kwoty oczekiwanych zarobków ani też mieć jasności czy chce pracować w tej firmie. Są jednak również tacy kandydaci na kierowników, którzy o zespół nie zadadzą żadnego pytania. Jeśli osoba rekrutująca sama z siebie nie opowie o zespole pracowników, którymi kandydat ma zarządzać, a kandydat o to nie dopyta, to w oczach osoby rekrutującej, kandydat jest … kiepskim managerem. Dlaczego? Bo zespół o którego wyniki ma dbać i za który będzie rozliczany kompletnie go nie obchodzi!

Jakie pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej powinien zadać kandydat na kierownika? Co powinien wiedzieć, by móc prawidłowo wycenić swoją pracę? I jak sprytnie podpytać przyszłego szefa, by wiedzieć w co tak naprawdę się pakujemy?

Zespół pracowników

Podstawowe i konieczne pytanie dla każdego kandydata na kierownika. Oczywistym wydaje się przecież, że manager powinien chcieć wiedzieć z kim przyjdzie mu pracować. Czy są to osoby z dużym czy małym doświadczeniem zawodowym. Ilu ich jest? Jak długo pracują w firmie. Czy to zespół żeński, męski czy mieszany? Jakie stanowiska zajmują poszczególne osoby. Często osoba prowadząca spotkanie rekrutacyjne, mówi o zespole już w trakcie rozmowy i wtedy dopytywać o otrzymane już informacje nie ma sensu. Jeśli jednak nic na temat zespołu nie usłyszysz, to koniecznie zapytaj. Jak myślisz, co rekruter może pomyśleć o kandydacie którego nie obchodzi ani trochę to, kim ma zarządzać?

Osoby, które nie pytają o zespół zdarzają się często. W niektórych rekrutacjach celowo nie mówi się o zespole po to, by sprawdzić, czy kandydat sam z siebie dopyta o niego.

Obowiązki i zakres kompetencji Managera

Obowiązki teoretycznie są jasne – sprawiać, by wszystko działało jak najlepiej. W praktyce może się jednak okazać, że w różnych firmach dochodzą managerowi różne obowiązki i nie zawsze są one tożsame. Zadając pytania o obowiązki warto spytać jak wygląda przeciętny dzień pracy managera tego działu lub jakie inne zadania, poza zarządzaniem zespołem, pozostają na barkach managera.

Z obowiązkami wiążą się też kompetencje i uprawnienia jakie ma kierownik działu – czy ustala premie, podwyżki /odpowiada za budżet? Jakie ma kompetencje w zakresie decyzji? W jednej firmie manager może nie mieć w zasadzie żadnych (np. tylko opiniuje podwyżki lub zwolnienia, a w innej firmie, dzieli i rządzi i odpowiada jedynie za wyniki działu – w jego metody zaś zarząd nie wnika). Bez dokładnej wiedzy na temat obowiązków i uprawnień trudno oszacować oczekiwane wynagrodzenie. Trudno tez określić, czy praca ma szanse być naszą pracą marzeń czy piekłem, z którego będziemy chcieli jak najszybciej uciec.

Sposób raportowania

W jaki sposób manager raportuje wyniki zespołu i komu? Jak wygląda system raportowania pracowników? Czy pracuje się na jakimś systemie informatycznym usprawniającym pracę? Jakim, jakie ma funkcjonalności? Czy pracownicy są przyzwyczajeni do raportowania? Jak często i jak rozbudowanych raportów oczekuje zarząd.

Raportowanie w pracy managera, choć bardzo ważne, może być zjadaczem czasu, pochłaniającym 50% czasu pracy managera. Efekt? Nie ma czasu na zarządzanie. Dlatego jasność tego, jak dużą potrzebę kontroli mają przełożeni managera pozwoli mu oszacować charakter i czas pracy.

Aktualne wyniki zespołu / możliwe trudności

Kolejną grupą pytań jest kwestia aktualnego stanu pracy zespołu. Pamiętać trzeba o tym, że skoro firma prowadzi rekrutację na kierownika zespołu, to najwyraźniej zaistniała jedna z następujących sytuacji:

Każda z tych sytuacji stwarza nieco inne warunki pracy dla przyszłego kierownika. Przy nowo tworzonym zespole standardy pracy dopiero trzeba będzie stworzyć. Przy kierowniku zwolnionym, najwyraźniej istniały ku temu jakieś przesłanki (i pytanie jak na zwolnienie zareagował zespół), przy obejmowaniu stanowiska po kierowniku który sam się zwolnił pojawia się problem związany z tym czy i na ile ktoś z zespołu oczekuje awansu itd. Warto znać powody dla których prowadzona jest rekrutacja, gdyż rodzi to  konsekwencje dla osoby, która zespół obejmie.

Dopytać warto również o :

Oczekiwania względem pracy managera

W jaki sposób manager będzie rozliczany ze swojej pracy? Jakich wyników spodziewa się szefostwo i w jakim czasie? Jak wygląda ich idealny manager – takie pytania pozwalają sprawdzić, czy oczekiwania zarządu nie są nierealne. Czy praca będzie polegać na przejęciu dobrze prosperującego działu i wzmacniania ich kompetencji czy będzie wymagać całkowitej przebudowy istniejących zasad. A może trzeba będzie je dopiero stworzyć?

Informacje jakie uzyska przyszły manager w tym zakresie pozwolą mu oszacować  to, ile pracy przed nim stoi oraz jakie ma szanse na spełnienie oczekiwań kierownictwa. Oczywiście pytań z tej grupy nie trzeba zadawać na pierwszym spotkaniu, ale przy kolejnych są już dość istotne dla oszacowania tego, czy w ogóle chcemy pracować w tej firmie.

Pytania, które kandydat zadaje w trakcie rekrutacji są ważne nie tylko z punktu widzenia samych informacji – budują w naszych rozmówcach wrażenie osoby kompetentnej, a także pozwalają kandydatowi zobaczyć jaki stosunek do pracowników i  pracy mają pracodawcy – co przekłada się na atmosferę w firmie i warunki pracy. Dobrze zadane pytania pozwalają w pełniejszy sposób przeanalizować plusy i minusy otrzymanej oferty pracy oraz podjąć bardziej trafną decyzje dotyczącą dalszej kariery.