Dlaczego nie dostałem pracy? 5 powodów wg kandydatów

Czy zastanawiasz się czasem, dlaczego po pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej nie dostajesz zaproszenia na kolejną? 

Ważnym elementem całego procesu szukania pracy jest nie tylko przygotowanie się do rozmowy, ale również wyciąganie wniosków z porażek. Na ile świadomi własnych błędów są kandydaci? Co najczęściej wskazują jako powody odrzucenia ich kandydatury?
O błędach w czasie rozmów wypowiadają się głównie osoby dokonujące selekcji i analizy kandydatów. Czy jednak jesteśmy ich świadomi? Jakie błędy popełniamy? A przynajmniej z jakich zdajemy sobie sprawę?

Z wielu badań wynika, że i owszem, wiemy, że popełniamy błędy. Kandydaci wskazują na następujące trudności, które mogły zaważyć o braku otrzymania oferty pracy: