Dlaczego rekruterzy nie odpowiadają kandydatom

To, co najbardziej przeszkadza kandydatom do pracy w trakcie szukania pracy, to brak informacji zwrotnej ze strony rekruterów. Dlaczego tak jest?

Rzadkością są informacje zwrotne po wysłaniu CV, a i po spotkaniu rekrutacyjnym zdarza się, że nikt nie odzywa się do kandydata, mimo wcześniejszych zapewnień. Jest kilka powodów takiego zachowania, ale żaden z nich i tak nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem.

Za dużo pracy

W niektórych firmach rekruter prowadzi kilka projektów rekrutacyjnych i w efekcie  otrzymuje dziesiątki CV. Do tego dochodzą rozmowy telefoniczne, spotkania z kandydatami – niekiedy pracy jest naprawdę dużo. W efekcie brakuje czasu na odpowiadanie każdemu, a wprowadzenie automatycznej odpowiedzi nie wchodzi w grę.

Niechęć mówienia nie

Osoby odpowiadające za rekrutację niekoniecznie radzą sobie z udzieleniem negatywnej informacji kandydatom. Obawiając się reakcji kandydata (a te bywają różne – z obrażaniem, krzykiem bądź płaczem włącznie) odkładają tę czynność na później, a to później nigdy nie następuje.

Brak kultury osobistej (lub kultury w organizacji)

Brak jednolitych standardów prowadzenia rekrutacji przekłada się na brak określonych zasad, w jaki sposób przekazywać informacje zwrotne kandydatom. Nie rozlicza się pracowników z takiego działania. Jeśli do tego dodamy brak empatii, to mamy całościowy obraz sytuacji.

Długi czas oczekiwania na decyzję

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje dyrektor firmy bądź manager działu. Zdarza się, że osoba odpowiedzialna za decyzję rekrutacyjną zwleka z nią, przez co osoba rekrutująca nie może dać informacji zwrotnej w ustalonym terminie. Oczywiście nie jest to usprawiedliwieniem – można przecież skontaktować się z kandydatem i powiedzieć, jak wygląda sytuacja.

Kandydatom pozostaje przypominać się osobom rekrutującym (robimy to dzień – dwa po  ustalonym terminie kontaktu).