Czy zmiana pracy jest zaraźliwa?

Czy zdarza ci się myśleć o zmianie pracodawcy? W zależności od tego na jakich badaniach się oprzemy, mówi się o tym że od 20-60% Polaków chciałoby zmienić miejsce pracy. W rzeczywistości  jednak, pracę zmienia nieco mniejsza ilość osób. Czy to, że Twoi koledzy z pracy decydują się na przejście do innego pracodawcy wpływa jakoś na chęć zmiany pracy przez Ciebie?

Zmiana pracy może być zjawiskiem zaraźliwym. Wie to każda osoba zajmująca się zasobami ludzkimi i  każdy kierownik, któremu zdarzyło się stracić osobę w zespole. Kiedy jedna osoba z zespołu podejmuje decyzję o odejściu z firmy, wzbudza to niepokój u innych pracowników i wywołuje efekt w rodzaju „obudzenia się” i otwarcia na zmiany. Zaczynamy wtedy mocniej rozważać to, czy sami nie powinniśmy poszukać czegoś nowego. Z czego takie zachowanie wynika?

Jeśli odchodzi więcej osób niż jedna, tworzy się atmosfera napięcia i paniki. Pracownicy zaczynają zadawać sobie pytanie o to, co się dzieje, że mamy masowy exodus. Jeśli kierownik w porę nie zareaguje, odejście jednej osoby może przerodzić się w epidemie.  Jet ona niebezpieczna nie tylko dla firmy, ale również dla osób, które decydują się odejść. Dlaczego?

Zatem myślcie o rozwoju kariery i zmianie pracodawcy, ale nie dajcie się zarazić wirusem panicznej ucieczki z firmy przez osoby rezygnujące z pracy.