Przyszłe kwalifikacje kandydata

Przygotowując CV, które wysyłać będziemy do firm poszukujących pracowników, uwzględniamy w  nim kursy i szkolenia, które pozwoliły nam zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Co zrobić w sytuacji, w której rozpoczęliśmy właśnie kurs doskonalący, którego ukończenia da nam ważne, z punktu widzenia  pracodawcy, umiejętności? Wpisywać go do CV, Listu Motywacyjnego, czy może nie informować o nim wcale?

Wszelkie nasze dodatkowe umiejętności, które pozwalają nam być bardziej konkurencyjnym na rynku pracy warto w CV wpisać. Z kursami, które dopiero zaczynamy (lub zaczęliśmy, ale szkolenie będzie trwać jeszcze jakiś czas) problem polega na tym, że formalnie nie mamy jeszcze tych dodatkowych kompetencji. Pewnym jest jednak to, że je zdobędziemy, a sam fakt tego, że na kurs się zdecydowaliśmy świadczy o naszym otwarciu na dalszą edukację i nowe doświadczenia. Dlatego taką informację na pewno warto umieścić w naszej aplikacji.

Jak to zrobić?
Możemy tutaj wykorzystać dwa sposoby – umieścić informację o kursie w CV lub też wspomnieć o nim, przy okazji listu motywacyjnego.

Umieszczając informację o przyszłym kursie w CV, ujmijmy do na ostatnim miejscu w naszej liście szkoleń dodatkowych. Zaznaczmy to, że kurs dopiero się rozpoczął (lub rozpocznie się w najbliższym terminie – wraz z datą jego rozpoczęcia).  Napiszmy też planowany termin zakończenia kursu oraz kompetencje, które kurs pozwoli nam zdobyć.
Można to zrobić np. tak:
grudzień 2009 – kwiecień 2010 – kurs trenera Assessment Center (w toku). Po ukończeniu szkolenia uzyskam certyfikat trenera AC/DC.

Inną opcją, jest umieszczenie informacji o kursie w Liście Motywacyjnym – omawiając nasze kompetencje zaznaczamy po prostu fakt uczestniczenia w przyszłości w kursie – również wraz z datą zakończenia szkolenia i kompetencjami, które zdobędziemy.

Ze względu na to, że niestety nie każdy pracodawca poświęca czas na wnikliwe czytanie listów motywacyjnych i często podejmuje decyzje rekrutacyjne w oparciu jedynie o CV, bardziej zasadne wydaje się umieszczenie informacji o przyszłym szkoleniu w CV.