Przerwane studia w CV

Bardzo często, kandydaci do pracy zastanawiają się co zrobić z przerwanymi i nieukończonymi studiami. Czy wpisywać je do CV czy pominąć? Czy podawać informacje o przerwaniu studiów, czy po prostu zaznaczyć lata studiów oczekując iż rekruter domyśli się że w dwa lata nie da się zrobić tytułu magistra? Jak wyjść z przerwanych studiów obronną ręką.

Studia, nawet jeśli zostały przerwane warto wpisać. CV jest miejscem, w którym mamy przedstawić przyszłemu szefowi pełne spektrum naszych możliwości i dotychczasowych doświadczeń. Wyjątkiem są studia, które nie przetrwały roku – taki „wypadek w karierze” można pominąć. Studia które trwały przynajmniej 3 semestry warto wpisać.

Dlaczego wpisujemy przerwane studia?

Przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze żadna dziura w CV nie wygląda dobrze. A jeśli studiowaliśmy 3 lata i nie pracowaliśmy w tym czasie, to będzie to okres dla rekrutera nie jasny i sugerujący że już na poziomie CV coś ukrywamy. Po drugie, studia – nawet przerwane – to czas w którym zdobywaliśmy jakąś wiedzę i umiejętności, to zaś poszerza nam nasze kompetencje.

Jak wpisać przerwane studia?

Przy wpisywaniu przerwanej edukacji ważna jest forma w jakiej to zrobimy. Koniecznie zaznaczyć trzeba lata studiów i napisać po którym semestrze studia zostały przerwane. Jeśli studia zostały porzucone na rzecz innych, nie ma potrzeby wpisywania powodów nie ukończenia pierwszego kierunku – w CV i tak będzie widać, że rozpoczęliśmy edukację na innym kierunku. Jeśli jednak studia przerwaliśmy i nie rozpoczęliśmy innego kierunku warto napisać o powodach (powody finansowe, rodzinne, ciąża). Trzeba też przygotować się na to, że rekruter o powody nieukończenia studiów zapyta.

Sytuacje ekstremalne

Zdarzają się niekiedy sytuacje ekstremalne – studia rozpoczynane co rok na innym kierunku przez kolejnych kilka lat z rzędu. Takie przerywanie studiów sprawia że możemy być postrzegani jako osoba mało ambitna, nie wiedząca czego chce, niestabilna, niezdecydowana. To zdecydowanie obniża szansę na rynku pracy. W takiej sytuacji, jeśli tylko mamy czym zapełnić ten kilkuletni okres w CV nie wpisujmy kolejnych edukacyjnych porażek.

Powody przerwania i wizerunek

Kandydaci boją się wpisywać w CV przerwane studia, gdyż uważają że to zrujnuje ich wizerunek. W przedstawionej powyżej sytuacji ekstremalnej jest tak rzeczywiście, ale jednocześnie, powodów przerwania studiów może być wiele – od kłopotów finansowych (nawet bezpłatne studia są kosztowne) poprzez kłopoty rodzinne aż po decyzję, że kierunek studiów został błędnie wybrany. Nie zawsze więc to że nie kończyliśmy edukacji jest źle spostrzegane. Jeśli bowiem studiując polonistykę na trzecim roku odkryliśmy powołanie do grafiki komputerowej i rozpoczęli pracę i szkolenia w tym obszarze i kandydujemy na takie właśnie stanowisko – to że nie jesteśmy specjalistą od Mickiewicza, nie zniechęci rekrutera