Co jest dla Ciebie ważne w pracy?

Bardzo często, podczas rozmowy kwalifikacyjnej pada pytanie o to, co dla kandydata jest ważne w jego pracy. Pytanie to, ma na celu sprawdzenie, czy oferowane przez firmę stanowisko jest w stanie korespondować z potrzebami kandydata i czy kultura organizacji, do której chce się kandydat dostać, hołduje wartościom zbieżnym z wartościami kandydata. Po co rekruterowi taka wiedza i w jaki sposób z takiego pytania wybrnąć?

Wiedza na temat oczekiwań kandydata wobec nowego miejsca pracy pozwala osobie prowadzącej rozmowę ocenić, na ile rzeczywiste warunki pracy oferowane przez firmę zbieżne są z wartościami, które są ważne dla kandydata. Jeśli są zbieżne, kandydat będzie zadowolonym z pracy pracownikiem, będzie pracował efektywnie, a jego szef będzie zadowolony. Jeśli nie są zbieżne, pracownik może się szybko sfrustrować, wypalić i zmienić pracę, bądź tkwić w pracy wiecznie narzekając i demotywując zespół. Oczywiście, cała masa pracodawców nie zawraca sobie głowy oczekiwaniami kandydatów – a potem dziwi się sporej rotacji wśród zespołu. Jednakże profesjonalne firmy i profesjonalnie przeprowadzony proces rekrutacji obejmuje również takie zagadnienia.

Jak odpowiedzieć na takie pytanie?

Większość kandydatów podaje w odpowiedzi dość standardowe rzeczy – dobrą atmosferę, możliwość rozwoju. Co odważniejsi, wspominają również o adekwatnym wynagrodzeniu, a ci, którzy się już nie raz sparzyli, mówią o umowie o pracę i przestrzeganiu Kodeksu Pracy. To wszystko, to dobre odpowiedzi – o ile oczywiście, są zgodne z prawdą. Najważniejszą bodajże rzeczą, w pytaniu o oczekiwania wobec pracy jest szczerość kandydata. Wprawdzie szczera odpowiedź może zaowocować brakiem otrzymania propozycji pracy, ale przynajmniej nie trafimy tam, gdzie nie chcemy się znaleźć. (Jeśli np. kandydatowi zależy na elastycznym czasie pracy, możliwości uczestnictwa w szkoleniach, bezstresowej pracy i regularnych wypłatach, a pracodawca oferuje pracę „od-do”, spóźnia się z wypłatami, nie wysyła pracowników na szkolenia, a do tego pracownicy pracują pod wpływem silnego stresu, to szanse na to, rekruter zdecyduje się na tego kandydata są mniejsze, ewentualnie dalszy proces rekrutacyjny obejmie opcje przedstawienia pracownikowi realnych warunków pracy).

Podczas rozmowy zasygnalizuj to, co jest dla ciebie ważne oraz to, co jest mniej ważne. Pokaż, że jesteś otwarty na negocjacje, ale nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie w pracy najważniejsze. Np. Chciałbym aby moje stanowisko było w miarę możliwości samodzielne – oczywiście mam jasność konieczności wcześniejszego wdrożenia się w firmę. Ważna jest też dla mnie różnorodność zadań i poczucie, że moja praca ma sens. Chciałbym móc pracować elastycznie, ale jeśli u Państwa panują inne zasady, to nie ma problemu – nie będzie mi to przeszkadzać. Benefity typu opieka medyczna nie są dla mnie ważne, ale lubię czuć się doceniany za moją pracę pochwałą lub premią.