Case study w rekrutacji – na czym polega?

Przy rekrutacji na wysokie stanowiska managerskie, na których wymagana jest specjalistyczna wiedza i określone metody działania, kandydat może spotkać się z metoda rekrutacji nazywaną case study. Stanowi ona jeden z etapów rekrutacji. Na czym polega?

Case study, czyli analiza przypadku polega na przedstawieniu kandydatowi określonej sytuacji (najczęściej mocno zbliżonej do realnej sytuacji z życia firmy) z prośbą o rozwiązanie problemu, udzielenie rekomendacji. Kandydat otrzymuje zestaw materiałów (raporty, analizy, opis sytuacji, opinie współpracowników lub podwładnych) i jego zadaniem jest – po zapoznaniu się z nimi – dokonanie oceny sytuacji, udzielenie rekomendacji, przedstawienie planu działania.

Studium przypadku bywa realizowane podczas spotkania rekrutacyjnego, choć w związku z koniecznością przemyślenia całości sytuacji i zapoznania się z materiałami, częściej zleca się case study jako „zadanie domowe” a na spotkaniu omawia wnioski kandydata. Sace study może być również wykorzystane podczas sesji Assessment Center.

Po co robi się studium przypadku? Przede wszystkim po to, by sprawdzić wiedzę praktyczną kandydata, zbadać jego sposób zachowania i działania, rozumienie biznesu w którym ma działać. Metoda ta bada również umiejętność analizy i syntezy danych, wyciągania wniosków, poziom odwagi i zakresu odpowiedzialności, jaki kandydat jest w stanie przyjąć.