Feedback i jego rodzaje

Feedback, (ach, znów te anglicyzmy) to mówiąc po polsku „informacja zwrotna” – ponieważ mamy modę na zapożyczanie słów z angielskiego, możecie w swoich firmach spotkać się z obiema formami. Celem feedbacku jest udzielenie informacji pracownikowi (a czasem i szefowi) na temat jego pracy i miejsca w firmie – informacje te, można jednak podać na kilka różnych sposobów, z różnym skutkiem, a osoby które jej udzielają również mogą mieć różnorodne cele własne. Z jakim więc rodzajem feedbacku możemy się spotkać w naszych firmach?

Rozróżnia się dwie podstawowe grupy informacji zwrotnych – zorientowane na zadanie oraz na kompetencje. Czym się różnią?

Informacja zwrotna dotycząca zadania, wygląda najczęściej tak: szef wchodzi do pokoju pracownika (lub woła go na „dywanik” i mówi – „Kowalski, zawaliłeś z klientem Nowakiem” – popraw to; lub – „Kowalski, dobra robota z klientem Nowakiem, tak trzymać”). Taka informacja zwrotna w zasadzie niczego nie daje pracownikowi po za tym, że w sytuacji pierwszej pracownik wie, że szef wie, że zawalił i teraz musi to jakoś odkręcić, a w drugiej, pracownik uzyskał krótkotrwałą nagrodę w postaci pochwały która na jakiś czas poprawi mu humor i sprawi że motywacja pracownika nieco wzrośnie.

Drugi rodzaj informacji zwrotnej oparty jest na kompetencjach. Jest to znacznie trudniejszy sposób udzielania informacji zwrotnej, wymagający od szefa sporej wiedzy na temat swoich pracowników. Jest to jednocześnie sposób, który pozwala pracownikowi się rozwijać, zdobywać nowe kompetencje i być coraz lepszym.

Udzielanie informacji zwrotnej w odniesieniu do kompetencji oznacza ocenienie danej sytuacji lub pracownika w kontekście jego słabych i mocnych stron. To pozwala pracownikowi zobaczyć co jest jego siłą (z której mógł nie zdawać sobie sprawy) a co musi poprawić. Znajomość własnych mocnych stron jest o tyle ważna, że jeśli wiemy, że coś umiemy dobrze, to zaczynamy to wykorzystywać. Przykładowo – pracownik ma bardzo dobre, naturalne umiejętności negocjacyjne. Nigdy jednak nie miał takiej świadomości i bardzo rzadko wykorzystywał ten dar. Nagle, dochodzi do sytuacji, w której pracownik został zmuszony do negocjacji i świetnie sobie poradził. Jeśli teraz, szef powie mu „dobra robota”, pracownik odejdzie zadowolony. Jeśli jednak szef udzieli mu informacji zwrotnej przez kompetencje „dobrze poradziłeś sobie z tym klientem. Widzę, że masz spory potencjał negocjacyjny- jesteś uważny w rozmowie, nie dajesz się zbić z tropu i szybko reagujesz. Gdybyś poświęcił nieco czasu na zaznajomienie się z technikami oraz panowanie nad emocjami w trakcie takich rozmów, mógłbyś być w tym znacznie lepszy” – to pracownik nie tylko jest zadowolony, ale również zmotywowany do tego, by pracować nad sobą i stać się lepszym. Będzie też odważniej wchodził w inne sytuacje wymagające negocjacji.

Szefów, którzy umieją udzielać informacji zwrotnej nie ma wielu. Zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba też wskazać słabe strony. Możemy jednak próbować zachęcić szefów do udzielania nam informacji zwrotnej odpowiednimi pytaniami – może nie wszystko co usłyszysz będzie dla Ciebie miłe, ale pozwoli Ci się rozwinąć.