Nowy zawód – operator dronów. Jak nim zostać?

the drones 1066660 640 Nowy zawód  operator dronów. Jak nim zostać?Aby sterować dronami w celach innych niż hobbystyczne bądź rekreacyjne (czyli np. wykorzystywać je do robienia komercyjnych fotografii) trzeba posiadać Świadectwo kwalifikacji UAVO (z ang. Unmanned Aerial Vehicle Operator, czyli „operator bezzałogowego statku powietrznego”) – jak je zdobyć, ile to kosztuje i dlaczego warto się tym zainteresować już dziś?

Świadectwo kwalifikacji UAVO – po co?

Wymóg posiadania certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie sterowania dronem związany jest z art. 95 ust. 2 pkt. 5a ustawy z dn. 3 lipca 2002 r. – Prawa lotniczego (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.), natomiast szczegółowe zasady uzyskiwania opisywanego dokumentu zawarto w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 664).

Szkolenie na operatora drona

Jak na razie (stan na 20 stycznia 2015 roku) nie ma potrzeby odbywania szkolenia – potrzebnych rzeczy można się nauczyć samemu w oparciu o wytyczne certyfikacji (dostępne na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego). Ten stan rzeczy ma jednak ulec zmianie i niedługo będzie trzeba wydać dodatkowe pieniądze na szkolenie. Zatem warto zainteresować się tym już teraz!

Jak wspomniano powyżej, na razie nie ma obowiązku odbycia szkolenia, ale niedługo może to się zmienić. Przygotowano już (październik 2015) wytyczne dla jednostek szkoleniowych.

Jakie warunki trzeba spełnić by zostać operatorem drona?

Należy mieć:

 • Ukończone 18 lat;
 • Posiadać ważne orzeczenia lotniczo-lekarskiego odpowiedniej klasy o braku przeciwwskazań do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (klasa 4);
 • Posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania lotów potwierdzonych zdanym państwowym egzaminem teoretycznym i praktycznym przed egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.

Od sierpnia 2014 roku nie trzeba już posiadać wykształcenia wyższego.

Certyfikat UAVO wydawany jest na różne kategorie dronów:

 • samolot bezzałogowy (A)
 • śmigłowiec bezzałogowy (H)
 • sterowiec bezzałogowy (AS)
 • wielowirnikowiec bezzałogowy (MR)
 • inny bezzałogowy statek powietrzny (O)

Drony:

 • do 2kg
 • od 2 do 7kg
 • od 7 do 25kg
 • od 25 do 50 kg
 • powyżej 50 kg

Aby przystąpić do egzaminu trzeba złożyć u egzaminatora (ich lista znajduje się na stronie ulc.gov.pl) komplet dokumentów:

 • Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (UAVO)
 • Oświadczenie o posiadanej wiedzy i umiejętnościach (dostępne na internetowej stronie ULC w zakładce UAV)
 • Kopia polisy ubezpieczenia OC
 • Badania lotniczo-lekarskie (do świadectw kwalifikacji) (wykaz wszystkich lekarzy, u których można przejść badania znajduje się na internetowej stronie ULC w zakładce UAV)
 • Opis sprzętu, na którym ma zostać wykonany egzamin wyposażenie, rodzaj napędu, autopilot, przeznaczenie itp.(można zamieścić zdjęcie)
 • Dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej

Ile kosztuje zostanie operatorem dronów?

Trzeba tu rozważyć dwie opłaty – koszt certyfikacji oraz koszt szkolenia.

Koszt certyfikacji:

 • za egzamin teoretyczny na świadectwo kwalifikacji – 53 zł,
 • za egzamin praktyczny na świadectwo kwalifikacji – 105 zł,
 • za pierwsze wydanie świadectwa UAVO – 43 zł.
 • za egzamin praktyczny na dodatkową kategorię statku powietrznego – 105 zł
 • za wpis dodatkowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji – 43 zł.

Koszt szkolenia – w zależności od instytucji oraz zakresu kategorii jakie chce się zdobyć to wydatek kilkuset – kilku tysięcy złotych.

 

Egzamin na operatora drona – przebieg :

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznego i praktycznego. Ministerstwo przygotowało również wytyczne, które mówią o tym, kiedy egzamin na operatora drona zakończy się niepowodzeniem. Kandydat nie uzyska certyfikatu w przypadku:

 • stwierdzenia braku wiedzy lub umiejętności obsługi lub pilotażu
 • rozbicia lub utraty kontroli nad statkiem powietrznym
 • nie panowania w wystarczającym stopniu nad statkiem powietrznym lub zagrażające bezpieczeństwu wykorzystanie statku,
 • braku technicznego przygotowania sprzętu do egzaminu

Operator drona – zarobki

Ile można zarobić będąc operatorem drona? Media mówią o wysokich stawkach sięgających 2000 zł za dzień pracy. Rzeczywistość jest jednak nieco bardziej złożona – wszystko zależy bowiem od tego do czego dron jest wykorzystywany. Jak na razie najwięcej zleceń pojawia się przy okazji fotografii i mapowania terenu. W przyszłości jednak, drony będą wykorzystywane znacznie szerzej – od dostarczania przesyłek czy zamówień (np. pizzy) po monitorowanie obszarów leśnych, pracę ratunkową czy obsługę terenów skażonych. Nie mówiąc już o marketingu i reklamie. Jakie stawki będą w przyszłości zależy oczywiście od podaży operatorów i popytu na te usługi.