6 najczęstszych błędów w formatowaniu CV

rp_CV-pomoc31111.jpgChoć przygotowani dobrze sformatowanego CV to w zasadzie prosta sprawa, wielu kandydatów nie zwraca na to dostatecznej uwagi, myśląc  że ważniejsze są ich umiejętności i doświadczenie. I choć przy niektórych stanowiskach (np. u programisty) błędy formatowania nie spowodują odrzucenia kandydatury, to przy stanowiskach, na których ważna jest umiejętność tworzenia dokumentów (np. stanowisko pracownika biurowego, asystentki, sekretarki, content managera itd.) te drobne błędy, mogą pozbawić kandydata opcji na spotkanie rekrutacyjne.  Jakie błędy z związane z formatowaniem najczęściej popełniają kandydaci?

  1. Kilka rodzajów czcionki

Kopiowanie informacji ze starego CV bądź korzystanie ze wzorów CV może zaowocować zastosowaniem kilku rodzajów czcionek. Wprawne oko rekrutera od razu zauważy ten błąd a dla wielu pracodawców, którzy przywiązują wagę do formatowania, świadczy on o braku umiejętności tworzenia korespondencji służbowej.

  1. Nierówne odstępy miedzy akapitami

Raz używasz pojedycznej interlinii, raz 1,5 a w kolejnym akapicie niestandardowej odległości? Takie błędy są mocno widoczne i również sprawiają, że osoba przeglądająca CV powątpiewa w umiejętność obsługi programu Word przez kandydata.

  1. Pozostawianie spójników na końcu linii tekstu

Wdowy i sieroty pozostawione na końcu linii tekstu sprawiają wrażenie nie dbałości i podkreślają brak umiejętności formatowania dokumentów.

  1. Stosowanie nawiasów, cudzysłowu

Nawias oraz cudzysłów wstawia się po spacji, a wyraz w nawiasie bez spacji. Ten drobiazg również podkreśla brak wiedzy o formatowaniu.

Dobrze

Główne obowiązki: obsługa zamówień (wystawianie faktur), zarządzanie logistyką.

Źle

Główne obowiązki :obsługa zamówień( wystawianie faktur ), zarządzanie logistyką.

  1. Justowanie

Jednym z częstych mitów na temat formatowania dokumentów jest ich justowanie (wyrównywanie do obu krawędzi dokumentu). Justując dokument w wordzie często osiągamy złej jakości rozciągnięcie wyrazów ze zbyt dużym światłem między wyrazami. Warto zatem sprawdzić jak tekst wygląda po justowaniu – w wielu przypadkach CV lepiej będzie wyglądać, jeśli będzie po prostu wyrównane do lewej.

  1. Tabele

Duża część CV oparta jest o tabele (kandydatom wydaje się, że tak łatwiej im zorganizować dane). Nie jest to błąd, ale jeśli ukrywane są linie siatki, to trzeba zwrócić uwagę na interlinie oraz równe w całym dokumencie rozpoczęcie akapitów.