Długi staż pracy w jednej firmie? Pokaż w CV swój rozwój!

CV pomoc3111 460x306 Długi staż pracy w jednej firmie? Pokaż w CV swój rozwój!Aplikacje od osób mających na koncie kilkanaście lat stazu w jednej firmie są obecnie rzadkością. W jednym miejscu pracy pracujemy znacznie krócej, a jeśli ktoś rzeczywiście w danej firmie pracuje kilkanaście lat, to najczęściej zostaje w niej aż do emerytury. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy po długim okresie zatrudnienia u jednego pracodawcy, jesteś zmuszony szukać nowej pracy. Przygotowując CV warto zatem podkreślić w nim ścieżkę jaką przeszedłeś w tak długiej pracy i pokazać własny rozwój nawet jeśli formalnie nie awansowałeś.

Rozwój w miejscu pracy to nie tylko zmiana nazwy stanowiska. To również:

  • Udział w szkoleniach i warsztatach,
  • Zwiększenie lub zmiana zakresu obowiązków,
  • Konieczność wprowadzania nowych pracowników do firmy,
  • Zwiększenie uprawnień nadanych przez kierownictwo,

Osoba, która ma na koncie kilka – kilkanaście lat pracy, może przez nowego pracodawcę być postrzegana jako ryzykowna. Ma wprawdzie doświadczenie, ale być może odwykła od zmian? Stała się mało elastyczna? Zasiedziała się na stanowisku?

Pokazanie rozwoju może pomoc nowemu pracodawcy zdobyć, zaufanie co do tego, że potrafisz nadal być elastyczny, ambitny i chcesz się uczyć. Jak taki rozwój pokazać? Np.:

  • Opisując zakres zadań chronologicznie (od najwcześniejszych) i wpisując obok daty (np. zwiększenie uprawnień do podejmowania decyzji budżetowych od 2007 r.)
  • Pokazując zwiększony zakres zadań (np. przedstawiciel handlowy – do 2009 odpowiedzialny za pół województwa, od 2009 za całość regionu) .
  • Prezentując zależność między stażem pracy a szkoleniami (np. pisząc „w tym czasie odbyłem 5 szkoleń zawodowych praz 2 szkolenia związane z kompetencjami miękkimi. Na własną rękę rozpocząłem również naukę języka angielskiego).