Wpływ adresu e-mail na odbiór CV

video cv31 Wpływ adresu e mail na odbiór CVO tym, że wysyłając CV należy skorzystać z profesjonalnego adresu e-mail pisaliśmy już nie raz. Jak jednak rekruterzy reagują na e-mail w postaci „krzychu_28” lub „stokrotka”? W Holandii przeprowadzono na ten temat pogłębione badania. Jaki zatem adres e-mail jest najlepszy i czy naprawdę wpływa on na to, jak osoba rekrutująca będzie postrzegać naszą aplikację?

Badania przeprowadzono tym razem nie na studentach, lecz na grupie 73 rekruterów, którzy profesjonalnie zajmują się rekrutacją na co dzień. Przedstawiono im 6 fikcyjnych CV, w których specjalnie umieszczono literówki, rodzaj czcionki oraz nieprofesjonalny adres e-mail i porównano to, jak oceniali kandydatów pod kątem przewidywania tego, czy zatrudnili by te osoby na stanowisko HR Managera.

Okazało się, że to na ile profesjonalny był adres e-mail miało duże znaczenie dla oceny CV. Osoby, które umieściły w CV adres profesjonalny (związany z danymi personalnymi) były częściej oceniane jako „dobrzy kandydaci”niż osoby, które wykorzystały ksywkę lub wymyślone, dziwne imię. Podobnie na ocenę „przydatności” kandydata wpływałbrak literówek. Typ wybranej czcionki (Arial contra czcionka niestandardowa), był mniejszy, ale również miał znaczenie dla oceny CV.

Wniosek zatem z badań jest taki:

  • używaj tylko formalnych maili
  • sprawdź literówki
  • wykorzystuj standardowe czcionki w CV