Nagranie głosowe przydatne w rekrutacji?

video cv3 Nagranie głosowe przydatne w rekrutacji?Tworzenie filmików video, by zaprezentować się pracodawcy nie jest może bardzo popularne, ale część kandydatów skorzystała z tej nietypowej możliwości autoprezentacji. Okazuje się jednak, że bardziej opłacalne niż wysyłanie video okazałoby się przesyłanie pracodawcy pliku audio.
W eksperymencie przeprowadzonym przez prof. Nicholasa Epley’a z University of Chicago Booth School of Business okazało się, że kandydaci oceniani są jako bardziej inteligentni, jeśli osoby rekrutujące, zamiast czytać CV, to samo usłyszą bezpośrednio od kandydata w formie nagrania głosowego. Co ciekawe, video, podczas którego można i widzieć i słyszeć kandydata nie zmienia oceny poziomu inteligencji i nie wpływa na wyższą opinię o kandydacie.
Do eksperymentu zaproszono (jak zwykle) studentów, ale również osoby profesjonalnie zajmujące się rekrutacją.

Obie grupy, były bardziej skłonne do zatrudnienia kandydata, kiedy to co napisał w CV, zamiast przeczytać – usłyszały. Wydaje się zatem, że kiedy osoby oceniające nasze kompetencje mogą nas usłyszeć, to oceniają nas lepiej. Może to zatem czas na to, by zamiast CV wysyłać notki głosowe? Lub przynajmniej dodawać jest jako kolejny element do CV?
Badania opisano w pracy: „The Sound of Intellect: Speech Reveals a Thoughtful Mind, Increasing a Job Candidate’s Appeal”.