Na co patrzą w CV rekruterzy?

dziura w cv12 Na co patrzą w CV rekruterzy?Czy umieszczanie szerokiego opisu obowiązków ma sens? A co z zainteresowaniami? Jak rekruterzy patrzą na nasze CV?

Serwis The Ladder postanowił zbadać to za pomocą narzędzia badającego ruch gałek ocznych. O częściowych wynikach badania już pisaliśmy. Teraz przyszła kolej na odkrycie zagadki, które elementy CV są dla osób zajmujących się rekrutacją najważniejsze.

W ramach badań okazało się, że 80% czasu spędzonego na analizie CV rekruterzy poświęcają na takie elementy jak:

  • nazwisko
  • aktualne stanowisko i nazwę firmy
  • poprzednie stanowisko i firmę
  • okres zatrudnienia w poprzedniej firmie
  • okres zatrudnienia w obecnej firmie
  • wykształcenie

Pozostałe informacje są skanowane wzrokiem w celu znalezienia słów – kluczy. Całość procesu zajmowała rekruterom średnio 6 sekund – po tym czasie podejmowali decyzję czy przyjąć czy odrzucić kandydata.

Oczywiście 6 sekund i brak skupiania się na elementach takich jak zainteresowania nie oznacza, że należy je z CV wykreślić. Pierwszy skan CV to dopiero początek – w tym procesie odrzucone zostają osoby, które ewidentnie nie spełniają kryteriów. CV tych osób, które dostaną się na kupkę „do zaproszenia” jest w późniejszym etapie oglądane wnikliwie i czytanych jest większość informacji.