8 cech potrzebnych u pracowników małej firmy

Praca w małej firmie znacznie różni się od pracy w korporacji. Mimo iż masz swoje stanowisko i wyznaczone zadania, to bardzo często będziesz musiał robić też różne inne rzeczy, których na razie nie ma komu zlecać, bo firma nie może pozwolić sobie na mnożenie wakatów. Jakie zatem cechy są potrzebne u pracownika małej firmy? Sprawdź czy nadajesz się do tego, by w takiej firmie pracować.

W małej firmie komunikacja przebiega szybciej, a decyzje są podejmowane niemalże natychmiast. Bezpośredni kontakt z innymi pracownikami przeważa też nad mailami, a systemu do zarządzania pracą (np. systemu zadań) najczęściej nie ma. Z tego powodu, poszukując pracownika małej firmy, pracodawcy często dość niechętnie patrzą na byłych „korpoludzi” bojąc się, że zapomnieli oni już o tym, jak to jest pracować w mniej uporządkowanym środowisku i że najważniejszych kompetencji po prostu nie będą mieli (a do tego rozczarują się brakiem dodatków pozapłacowych, wystawnych imprez integracyjnych i tym, że sami muszą po sobie zmywać naczynia, bo w biurze nie ma zmywarki). Jakich zatem cech najczęściej poszukuje się u pracownika, który ma pracować w małej – zatrudniającej kilka osób firmie?

1.Elastyczność

Bardzo ważna cecha, która pozwala na to, by pracownikowi zlecać różnego rodzaju zadania – niekoniecznie te, które bezpośrednio wynikają z jego podstawowego zakresu obowiązków. W małych firmach bywa często tak, że pracownik musi zrobić rzeczy, których do tej pory nie robił, nie lubi lub nie do końca wie jak je zrobić – mimo tego, musi być w stanie wyzwanie podjąć bez narzekania na to, że to nie jego zakres obowiązków. W przypadku małych firm nie ma najczęściej możliwości by posiadać kilka osób zatrudnionych na podobnych stanowiskach i w efekcie jeśli kogoś brakuje, inny pracownik musi potrafić przejąć jego zadania. Przykładowo, w małym sklepie internetowym jedna osoba będzie odpowiadać zarówno za wprowadzanie nowych produktów do oferty (funkcja administratora strony i copywritera), pakować przesyłki (magazynier), odpowiadać na maile klientów (biuro obsługi klienta) i archiwizować dokumenty (asystentka księgowej). Wraz z rozwojem firmy specjalizacje pojawiają się coraz mocniej, ale w początkowej fazie, pracownik który nie chce wyjść poza swój schemat pracy może sobie nie poradzić z zadaniami lub z pracy będzie niezadowolony.

2.Multitasking

Z elastycznością i dużą ilością różnych zadań wiąże się też zdolność do robienia kilku rzeczy jednocześnie. W małych firmach praca jest dynamiczna i często „skacze” z tematu na temat – dlatego pracownik który potrafi żonglować zadaniami i ma łatwość w przełączaniu się z zadania na zadanie będzie sobie radził lepiej niż taki, który woli zakończyć jedno zadanie, zanim zabierze się do następnego.

3.Szybkie podejmowanie decyzji

Proces decyzyjny w małej firmie jest na ogół szybki, bo droga do decyzji jest krótka – składa się z linii pracownik – szef. Nie trzeba odwoływać się do zarządu czy czekać na zebranie zespołu – całość zespołu najczęściej przebywa w jednym, maks dwóch pokojach. Od pracowników wymaga się zatem tego, by szybko oceniali sytuację i byli w stanie zarówno szybko podjąć decyzję jak i wyrazić swoją opinię bez konieczności poświecenia na to dnia czy dwóch na rozważania.

4. Odporność na zmiany

W dynamicznie rozwijającej się małej firmie wiele rzeczy szybko się zmienia. Firma musi elastycznie reagować na wymagania rynku, zatem i jej struktura oraz panujące w firmie zasady często ulegają zmianom. Wprowadza się i testuje nowe rozwiązania po to, by móc się utrzymać na rynku i oferować klientom takie produkty i usługi jakich potrzebują. Oczywiście istnieją małe firmy, w których nic nie zmienia się latami – ale one na zawsze pozostają małe. Jeśli firma ma ambicje, to jej pracownicy na zmiany powinni być odporni i traktować je jako coś naturalnego a nie zagrożenie.

5.Chęć samodzielnego rozwoju

Kosztowne konferencje i drogie szkolenia nie będą na pierwszym miejscu w budżecie niewielkich firm. Zatem pracownicy, którzy chcą się rozwijać bardziej muszą liczyć na własną inicjatywę w tym zakresie – dofinansowane szkolenia, książki czy zasoby internetu. Jednocześnie firma potrzebuje ludzi, którzy chcą się rozwijać i uczyć, bo dzięki temu firma może przeć do przodu. Idealny pracownik to zatem głodny wiedzy człowiek, który lubi i chce sam się uczyć i nie będzie z tym czekał aż szef wyśle go na szkolenie, tylko sam postara się zdobyć wiedzę z książek czy od starszych stażem pracowników lub znajomych.

6.Nastawienie na biznes

W dużych firmach pracownicy najczęściej nie znają dokładnych wyników finansowych firmy i nie wiedzą jaka jest strategia jej rozwoju na kolejne lata. Wykonują swoje zadania i mają sporo szczęścia jeśli manager prowadzi tak dział, że wiedzą jakie są działowe cele. I są osoby, które się świetnie w tego typu firmach czują. Jasno wiedzą co mają zrobić i komu zaraportować – na tym kończy się ich odpowiedzialność. W małych firmach to jednak za mało. Aby firma się mogła rozwijać, każdy pracownik musi być zaangażowany w jej powstawanie oraz widzieć cały obrazek – czyli cel biznesowy do którego firma dąży i to jak zamierza to osiągnąć. W małym zespole każdy ma bowiem ogromny wpływ na to, jak wygląda organizacja i kultura pracy i to co firma wypracuje na początku działalności wpływa na to jak będzie radzić sobie przez kolejne lata.

7. Wspólne zainteresowania / wspólny język

W niewielkiej firmie nie ma hektarów open space- wszyscy siedzą w jednym pomieszczeniu (czasem w dwóch). Efekt? Pracownicy chcą się lubić, bo spędzają ze sobą cały dzień. W odróżnieniu od korporacji w której spotykamy dziesiątki pracowników i zawsze trafi się ktoś kogo można polubić(i kogo nie lubimy), w małej firmie sympatyzować musi ze sobą cała grupa – dlatego tak ważne są wspólne zainteresowania czy podobne poczucie humoru (i na rekrutacji szef czy manager będzie na to zwracał mocną uwagę – większą niż w przypadku korporacji).

8. Samosterowność

O ile w dużych firmach potrzebni są pracownicy, którzy po prostu wykonują zadania i je raportują i nie wymaga się od nich inicjatywy i nadmiernej samodzielności (manager jest od tego by następne zadania przydzielić), o tyle w firmach niewielkich ta samosterowność i umiejętność samodzielnego zarządzania zadaniami jest bardzo ważna. Jeśli szef będzie całą energię poświęcał na kontrolowanie podwładnych to firma nie będzie miała czasu się rozwijać. Poszukiwani są zatem pracownicy samodzielni, którzy sami potrafią wyznaczyć sobie zadania i pilnować ich realizacji.

Zanim zdecydujesz się na pracę w małej firmie weź pod uwagę wszystkie różnice między nią a korporacją – różnica w pracy między takimi organizacjami nie polega jedynie na wielkości wynagrodzenia. Są osoby, które lepiej czują się w korporacji i są takie które wolą małe firmy i najlepiej- jeśli tylko istnieje taka możliwość – sprawdzić oba typy organizacji.