Wypłata częściowo „pod stołem” – co ci grozi?

Wysokie koszty pracy niekiedy skłaniają pracodawców do poszukiwania nowych „alternatywnych” form zatrudnienia – nie zawsze zgodnych z prawem. Jednym z nich jest propozycja zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze pracy bądź w niższej niż realnie pensji i wypłacanie części (nierzadko większej) wynagrodzenia „pod stołem” – czyli bez formalnego potwierdzenia wysokości wynagrodzenia w otrzymywanej kwocie. Czy pracownikowi, który zgadza się na takie rozwiązanie, coś grozi?

Wypłata wynagrodzenia „pod stołem” to nie tylko kwestia chęci uniknięcia wysokiego ZUS. To przede wszystkim dochody nieopodatkowane. Zatem przestępstwo podatkowe popełnia nie tylko pracodawca, który takie rozwiązanie proponuje pracownikowi, ale również pracownik, który pobiera dochód i nie odprowadza z tego tytułu podatku.

Kodeks Karny Skarbowy wyraźnie w art 54 precyzuje – „podatnik (pracownik), który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania (…), przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny, a nawet pozbawienia wolności lub obu tym karom łącznie.” – zatem stajemy się przestępcami i musimy liczyć się z tym, że w razie wykrycia tego, że zatajamy dochód, będziemy za to odpowiadać. Na nic zdadzą się wtedy tłumaczenia, że „nie mieliśmy wyjścia, bo nie mielibyśmy pracy” – podatek płacić trzeba i jeśli nie robi tego pracodawca, to powinniśmy to robić sami.

Jeśli zostaniemy „złapani”na ukrywaniu źródeł dochodu (a tak rozumie się wypłatę pod stołem) to możemy dostać grzywnę w wysokości nawet 75% tego „ukrytego” dochodu. Ten ukryty dochód, można udowodnić albo poprzez zeznania świadków (np. rozgoryczony, były zwolniony pracownik, jak i poprzez nasze zakupy – jeśli np. mamy na papierze najniższą krajową, a nasza żona jest bezrobotna, ale byliśmy na wakacjach na Seszelach, mamy dwa samochody i właśnie kupujemy jacht , to US będzie miał jasność, że „coś tu śmierdzi”.) Oczywiście podlegamy też odpowiedzialności karnej skarbowej.

Poza tym, pracownik, który decyduje się na przyjęcie takiego rozwiązania musi pamiętać o tym, że:

Co zatem zrobić, jeśli pracodawca proponuje taką formę umowy i wynagrodzenia? Najlepiej od razu szukać nowej pracy z uczciwym pracodawcą.