Inteligencja emocjonalna ważna przy rekrutacji

Przecież spełniam wszystkie kwalifikacje, więc dlaczego nie dostałem pracy? Może dlatego, że kontrkandydat miał takie same kwalifikacje a dodatkowo był bardziej empatyczny w lepiej panował nad swoimi emocjami? Coraz więcej pracodawców docenia wartość inteligencji emocjonalnej u pracowników i zwraca na nią uwagę zarówno przy zatrudnieniu jak i przy awansach.

Czym jest inteligencja emocjonalna (IE)? W skrócie to umiejętność rozpoznawania własnych i cudzych emocji i panowania nad swoimi emocjami oraz oddziaływania na emocje innych osób poprzez swoje świadome zachowanie. Wysoka inteligencja emocjonalna oznacza osobę bardziej opanowaną, empatyczną, umiejącą wpływać na emocje innych osób.

Z badań przeprowadzonych przez amerykański serwis Career Builder wynika, że aż 59% pracodawców nie zatrudniłoby pracownika z wysoką inteligencją analityczyną (IQ) ale niską emocjonalną. 75% prędzej awansowałoby też pracownika z wyższą inteligencją emocjonalną niż analityczną. 71% pracodawców i managerów bardziej ceni u pracowników wysoką inteligencję emocjonalną niż IQ. Dlaczego?

Otóż osoba z wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej jako pracownik jest bardziej opanowana z sytuacji stresu, łatwiej się uspokaja i nie wybucha złością czy agresją w sytuacjach trudnych, lepiej i szybciej rozwiązuje konflikty z innymi i rzadziej w nie popada, lepiej znosi krytykę i sama potrafi ją przekazać w sposób nie rujnujący ego drugiej osoby. Ponadto osoby z wysokim IE są bardziej odporne na zmiany i lepiej je znoszą.

Może zatem warto popracować nad własną inteligencją emocjonalną? Jak widać twarde umiejętności to jeszcze nie wszystko.

źródło:careerbuilder.com