Grasz o staż z nagrodami

W tym roku, po raz pierwszy w historii konkursu Grasz o Staż pojawiła się dla studentów i absolwentów opcja na wygranie nie tylko stażu ale również specjalistycznego szkolenia, książek czy zagranicznej wycieczki. Wystarczy odpowiedzieć na kilka konkursowych pytań w ramach programu „Grasz… tym razem nie o staż”.

Na konkursowe pytania odpowiadać można przez tydzień – start 23 listopada, zakończenie konkursu 29 listopada. Część pytań w konkursie „Grasz… tym razem nie o staż” dotyczyć mają historii konkursu Grasz o staż . Reszta, pozostaje tajemnicą (będą to pytania zarówno zamknięte, jak i otwarte). W konkursie brać mogą  udział studenci oraz absolwenci którzy nie przekroczyli 30 roku życia. W przypadku pytań otwartych, oceniana będzie kreatywność i oryginalność odpowiedzi.

Rozwiązanie konkursu 10 grudnia – lista szczęśliwców zostanie opublikowana na stronie projektu.

Właściwy Grasz o Staż rozpocznie się dla kandydatów na staże 07 lutego 2011 roku, kiedy to na stronie programu pojawią się zadania przygotowane przez biorące udział w programie firmy.Wtedy też pojawi się ostateczna lista firm, w których staże będzie można odbyć.  Jak dotąd w programie staży „Grasz o Staż” staż odbyło 2100 osób.