Bezpieczna praca na wysokościach

Państwowa Inspekcja Pracy wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych uruchomiły drugą edycję kampanii społecznej „Szanuj Życie! Bezpieczna praca na wysokościach”. Kampania kierowana jest do robotników budowlanych oraz ich pracodawców i ma na celu wpłynąć poprzez uświadomienie skali problemu, na ograniczenie ilości wypadków na budowach.

W 2009 roku, w branży budowlanej doszło do 117 wypadków śmiertelnych. Rok wcześniej było ich o 3 więcej. Branża budowlana jest najbardziej wypadkowa – co czwarty wypadek śmiertelny ma miejsce właśnie na budowie. Za przyczyny wypadków przy pracy na budowach uważa się głównie nieodpowiednią organizację pracy, brak właściwego nadzoru, lekceważenie zasad bezpieczeństwa, nieuwagę i pośpiech.

Kampania, którą w ramach Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na lata 2007 – 2012 realizuje PIP, ma pomóc uświadomić pracodawcom jak ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo pracy robotników – nie da się ukryć, że często wina za wypadek leży po stronie inwestora, który chcąc oszczędzić nie kupuje np. siatki zabezpieczającej. Ciekawe, czy kampania będzie w stanie równie wstrząsnąć pracodawcami, jak kampania dotycząca tego samego tematu uruchomiona w USA?