Nagraj video CV w Urzędzie Pracy

Urzędy Pracy wchodzą w XXI wiek! W początkach października pisałam o pomyśle na nowoczesne Urzędy Pracy, które miałyby realnie pomagać osobom szukającym pracy, poprzez Centra Aktywizacji Zawodowej. Okazuje się, że to nie koniec zmian – w tarnowskim Urzędzie Pracy pojawiło się coś naprawdę innowacyjnego – interaktywny kiosk, w którym można nagrać własne video CV!

Centrum Usług Informatycznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opracowało innowacyjny system VideoCV, który umożliwia przygotowanie CV w formie krótkiego nagrania video. Można to zrobić na miejscu w urzędzie. Wystarczy skorzystać z interaktywnego kiosku, wyposażonego w kamerę oraz oprogramowanie umożliwiające wykonanie nagrania. Poszukujący pracy, za pomocą panelu dotykowego steruje nagraniem, a po jego zakończeniu i weryfikacji nagrania przez pracownika urzędu, jego CV umieszczone zostanie w bazie, z której korzystać będą mogli potencjalni pracodawcy. Baza ma docelowo obejmować osoby z całej Polski.

Jak na razie, interaktywny kiosk utworzono jedynie w Urzędzie Pracy w Tarnowie, ale rozwiązaniem są podobno zainteresowane również inne urzędy pracy.

Uważacie, że to dobry pomysł? Wszystkich czytelników, którzy będą w tarnowskim Urzędzie Pracy i nagrają video CV proszę o podzielenie się z nami wrażeniami, z korzystania z interaktywnego kiosku!