Już nie zadzwonią…czyli ile czekamy na kontakt od rekrutera

Dwa dni temu wysłałeś CV i już zaczynasz denerwować się, że jeszcze nie zadzwonili? Dzwoniono do Ciebie z firmy, do której CV wysłałeś pół roku temu? Jak wygląda czas oczekiwania na odpowiedź od firmy po wysłaniu CV i kiedy stracić nadzieję na kontakt?

W każdej firmie, procedura kontaktowania się z kandydatem może być nieco inna – co wpłynie również na czas oczekiwania na odpowiedź. Pewne schematy można jednak przewidzieć:

rekrutacja przez agencję rekrutacyjną – tu metody działania są dwie – albo wysyła się CV do firmy zamawiającej usługę rekrutacji i dopiero po wyborze przez firmę aplikacji, z agencji następuje kontakt z kandydatem, albo po zebraniu CV agencja kontaktuje się z kandydatem, zbiera wstępny wywiad telefoniczny i przedstawia kandydatury właściwej firmie. W pierwszym przypadku, proces zebrania CV, przesłania ich do firmy i otrzymania odpowiedzi trwa około dwóch tygodni i pierwszego kontaktu raczej nie warto się spodziewać szybciej niż 7-10 dni po wysłaniu aplikacji. W drugim przypadku, kontakt może nastąpić w kilka dni po wysłaniu aplikacji, ale z reguły, agencja czeka do końca okresu wyznaczonego na etap przysłania CV z telefonowaniem, aby mieć jasność co do tego ilu ma kandydatów i jacy oni są. Jeśli więc wyślesz CV na początku procesu (na drugi dzień po umieszczeniu ogłoszenia) możesz czekać i dwa tygodnie. Jak w ostatnim dniu, to mogą zadzwonić w kilka dni po wysłaniu CV. Jeśli z przyczyn niezależnych od Agencji, proces rekrutacji nie został przerwany (czyli firma zlecająca nie zrezygnowała), nie będziesz czekać dłużej na kontakt niż 10-15 dni – Agencje starają się dbać o kandydatów nieco bardziej niż bezpośrednie firmy. W końcu Twoje CV może się im jeszcze przydać.

rekrutacja w dużej firmie – im większa firma, tym więcej procedur. Duże firmy mają na ogół własny dział HR, przez który przechodzą aplikacje. Jeśli kandydujesz na stanowisko przedstawiciela handlowego, lub do oddziału w terenie, a CV wysyłasz do centrali, nie spodziewaj się kontaktu szybciej niż po 5-10 dniach. Twoje CV najpierw musi przejść selekcję w centrali, potem jest wysyłane do kierownika regionalnego (a nie wysyła się każdego CV osobno, tylko w jednej paczce na końcu lub początku tygodnia), a potem kierownik musi znaleźć czas by je przeczytać. W takiej sytuacji oczekiwanie na kontakt przez miesiąc nie jest bynajmniej dziwne (choć jeśli przez miesiąc nikt nie zadzwoni, możesz raczej firmę skreślić)

rekrutacja w małej firmie – z reguły prowadzi ją szef, droga przesyłania dokumentów jest więc nieco mniejsza. Jeśli kandydatów jest mało (specjalistyczne stanowisko) a szefowi bardzo zależy – kontakt może być już nawet na drugi dzień po wysłaniu. Szef jest jednakże osobą zajętą i poza rekrutacją prowadzi też inne działania w firmie, w efekcie może nie móc w 100% skupić się na rekrutacji – a wtedy kontakt się wydłuża – z reguły jednak, czas oczekiwania na kontakt z małej firmy nie trwa dłużej niż dwa tygodnie. I jeśli po dwóch tygodniach nikt się nie odezwie, oznacza to, że Twoje CV najprawdopodobniej nie przeszło sita selekcji.

A tak z ciekawostek – dane firmy Hay Group mówią o tym, że średni czas zatrudniania pracownika to 62 dni (licząc od czasu publikacji ogłoszenia) – jak więc widać, można się oczekać…