Różnice wieku między pracownikami i konflikty

Konflikty w miejscu pracy są nieuniknione. Oczywiście zdarzają się mniej lub bardziej konfliktogenne środowiska, ale tam gdzie są przynajmniej dwie jednostki, raz na czas zdarzyć się może taka różnica zdań, która doprowadzi do powstania konfliktu.
Choć konflikty w miejscu pracy mogą mieć pozytywne aspekty, jeśli nie są rozwiązane doprowadzić mogą do całkowitej dezorganizacji pracy a nawet tego, że pracownik będzie chciał zmienić miejsce pracy.
Jak się okazuje, jednym z czynników który ma wpływ na powstawanie konfliktów w miejscu pracy, są różnice wiekowe między pracownikami, a dokładniej stereotypy, które z wiekiem pracownika są związane.

Jak postrzegane są osoby starsze w pracy?

Pomimo iż badania wykazują, że osoby starsze rzadziej chorują, mają niższy wskaźnik absencji, wykazują otwartość na nowe doświadczenia i są bardziej usatysfakcjonowane swoją pracą, stereotypowo postrzega się osoby starsze jako leniwe, mniej pomysłowe i elastyczne oraz nie umiejące korzystać z nowych technologii (komputery, oprogramowanie a nawet komórki).
To stereotypowe postrzeganie pracowników prowadzi nie tylko do niechęci w zatrudnianiu starszych osób, ale również do konfliktów pomiędzy nimi a młodszymi pracownikami, którzy przez stereotypy, zanim jeszcze zdążą poznać pracownika już wyrabiają sobie o nim opinie i przyjmują negatywne nastawienie.
Zapobieganie i obalanie stereotypów to niezmiernie ważna część zadań managera działu o mieszanej wiekowo strukturze.

Z czego jeszcze może wziąć się konflikt?

Przy zajmowaniu takiego samego stanowiska przez osoby w różnym wieku, konflikt najczęściej ma podłoże związane z umiejętnościami i doświadczeniem. Starsi pracownicy, ze względu na swoje większe doświadczenie nierzadko zachowują się tak, jak gdyby mieli przewagę nad współpracownikiem. Z drugiej strony, młodsi pracownicy, chcąc udowodnić że są tak samo dobrzy jak starsi pracownicy a nawet lepsi mogą mieć tendencje do dyskredytowania umiejętności i kompetencji starszego pracownika. Ze względu na rozwój technologiczny ostatnich lat, ta dyskredytacja najczęściej dotyczy umiejętności posługiwania się nowymi technologiami.

Rolą managera w zespole w którym występują różnice wiekowe będzie więc – wobec młodszych pracowników z jednej strony dawanie im możliwości wykazania się i docenienie ich wiedzy, z drugiej zaś zachęcenie do korzystania z wiedzy starszych pracowników.
Wobec pracowników starszych manager powinien zadbać o wyrównanie ewentualnych deficytów związanych z obsługą sprzętu (jeśli istnieją) i uświadomienie starszy pracownikom, że brak doświadczenia ich młodszych kolegów, nie przekreśla ich wiedzy czy świeżości spojrzenia na firmę i zadania.