Praca elastyczna pozwala nam dłużej pracować

W Polsce nadal niewielu pracowników ma okazję pracować w elastycznym trybie pracy. Pracodawcy rzadko zgadzają się na to, by pracownicy mogli przyjść do pracy nieco później – zostając dłużej, bądź część pracy wykonywać z domu. Tymczasem – jak wykazały badania prowadzone przez IBM, praca w trybie elastycznym jest bardziej efektywna i pozwala pracownikowi na dłuższe wykonywanie obowiązków służbowych, bez poczucia, że tracimy nasz work – life balance.

Na podstawie badania 24,436 IBM, pracujących w 75 krajach stwierdzono, że pracownicy którzy mogą pracować w trybie elastycznym, są w stanie pracować o 19 godzin w tygodniu dłużej, niż pracownicy pracujący w sztywnych ramach czasowych w biurze., nie czując jednocześnie, że cierpi na tym ich życie rodzinne.

Jak wynika z badań, pracownicy pracujący w sztywno określonych zasadach czasu pracy, pracując powyżej 38 godzin w tygodniu mają poczucie, że praca negatywnie wpływa na ich życie rodzinne. Tym bardziej negatywny jest to wpływ im dłużej trwa praca ponad wspomniane 38 godzin. Jeśli jednak pozwolić pracownikowi część  pracy wykonywać zdalnie i przychodzić do biura wtedy, kiedy pracownik ma na to ochotę (przy jednoczesnym zadaniowym rozliczaniu jego czasu pracy) to obciążenie pracą zaczyna on odczuwać dopiero po przekroczeniu granicy 57 godzin pracy tygodniowo. Ciekawy efekt prawda?

Profesor Hill, który koordynował badania i sam pracował kiedyś dla IBM wspomina o tym, że wprowadzając elastyczny czas pracy, wielu managerów IBM obawiało się tego, jak będą kontrolować pracowników, skoro Ci będą pracować z domu lub też będą przychodzić wcześniej do pracy niż manager i wcześniej wychodzić. Teraz jednak, po kilku latach funkcjonowania systemu pracy elastycznej, różnice przemawiające na korzyść takiego sposobu pracy są na tyle widoczne, że managerowie są bardziej przychylnie nastawieni do tej metody. O pozytywnym wpływie elastycznego czasu pracy na produktywność przekonanych jest 8 na 10 managerów. Poza tym, elastyczny czas pracy według nich zwiększa też satysfakcję z pracy oraz podnosi morale pracowników – co nie pozostaje bez wpływu na zmniejszenie się rotacji pracowników.

źródło:telegraph.co.uk