Eksperyment z elastycznością pracy- zadziwiające wyniki

W lutym, firma O2 poprosiła wszystkich pracowników biura w Slough (2500 osób) aby przez jeden dzień pracowali zdalnie. W siedzibie biura pozostało jedynie 125 pracowników, którzy musieli być na miejscu. Był to eksperyment, który miał na celu sprawdzenie, czy praca w takiej formie jest możliwa i przynosi więcej korzyści czy też może więcej szkód i strat. Jakie były wyniki eksperymentu?

Zaoszczędzono 2000 godzin, które normalnie pracownicy marnują na dojazd. Większość pracowników (52%) czas ten wykorzystała na pracę. 16% pospało nieco dłużej, 14% spędziło więcej czasu z rodziną.

Dla 9 na 10 pracowników ten dzień był przynajmniej tak samo efektywny pod względem wykonywanej pracy jak normalny dzień pracy biurowej. 36% stwierdziło, że byli bardziej efektywni.

Dzięki pracy z domu i możliwości zmniejszenia klimatyzacji oraz braku dojazdów, nie wyemitowano do atmosfery 12,2 ton dwutlenku węgla – okazało się zatem, że praca zdalna jest ekologiczna. Dzięki temu, że pracowano zdalnie, na ulicę nie wyjechało w tym dniu 1001 aut (normalnie parkuje przed biurem 1100 samochodów – w dzień pracy zdalnej, było ich zaledwie 109).

Przy okazji okazało się, jak ważna jest komunikacja w firmie – 1 osoba nic nie wiedziała o eksperymencie i normalnie przyjechała do pracy – czy wyobrażacie sobie jaką musiała mieć minę?

1000 godzin dodatkowej pracy przy 2500 pracowników, większe zadowolenie, proekologiczna postawa – czego chcieć więcej? (jeśli pragniecie móc pracować zdalnie, wyślijcie to swojemu pracodawcy!)