Czy Twój szef dziękuje Ci za pracę?

Przeprowadzone w 2006 roku w Wielkiej Brytanii badania pokazały, że prawie 1/5 pracowników, w życiu nie usłyszała od swojego szefa prostego „dziękuję”. 1/3 pracowników słyszy te słowa dwa razy do roku. Z innych badań, wynika, że Ci pracownicy, którzy mają szczęście posiadać szefów którzy zdają sobie sprawę z roli jaką może spełnić zwykłe dziękuje są znacznie bardziej przywiązani do firmy i bardziej z pracy swojej zadowoleni.

Czy Wasi szefowie Wam dziękują za pracę i trud który wkładacie w rozwój firmy? opowiedzcie o swoich doświadczeniach – ciekawe czy polscy szefowie są bardziej, czy mniej wylewni niż ich brytyjscy koledzy?

Z drugiej zaś strony – czy Wam zdarza się podziękować swojemu przełożonemu? Za dodatkowy bonus który otrzymaliście, wsparcie merytoryczne, opcję wyjazdu na szkolenie czy nawet to, że czujecie się doceniani? Tak samo jak pracownik potrzebuje motywacji do pracy, tak samo jego przełożony może czuć się zniechęcony i wypalony, kiedy jego wysiłki włożone w poprawę warunków pracy przyjmowane są jako rzecz oczywistą. Dla poprawy stosunków w przełożonym i ze zwykłej ludzkiej życzliwości, warto czasem podziękować szefowi. (Oczywiście, jeśli mamy za co).