30% pracowników którzy zatrzymali posady czuje się wypalonych

Redukcje etatów, których dokonało wiele firm nie zawsze były spowodowane zmniejszeniem się ilości pracy o pełną ilość zwolnionych etatów. W efekcie Ci, którzy zostali w firmach są coraz bardziej przepracowani i zaczynają się szybciej wypalać.

Serwis CareerBuilder przeprowadził wśród amerykanów ankietę, z której wynika, że aż u 47% ilość obowiązków w związku ze zwolnieniem części załogi wzrosła, a aż 37% czuje, że wykonuje pracę, która powinna przypadać na dwie osoby. 34% osób zaczęło spędzać w biurze więcej godzin, a co piąty pracownik musi dodatkowo pracować w weekendy (nawet zdalnie).

W Polsce, kryzys na rynku pracy nie jest aż tak szeroki jak w USA, ale i u nas sporo osób zostało zwolnionych a Ci, którzy zostali mają więcej pracy. Osobom tym grozi wypalenie zawodowe. Jak jest w waszych firmach? Też odczuwacie zwiększenie liczby obowiązków i większy nacisk na produktywność i efektywność pracy?