Od struktury mózgu zależy kreatywność

Kreatywność to temat, który bardzo interesuje naukowców. Jak to się dzieje, że niektóre osoby wymyślają więcej rzeczy niż inne? Co sprawia, że niektórzy są pomysłowi, a inni nie? 

Naukowcy stwierdzili (w Creativity Research Journal ), że kreatywność zależy od tego, jak bardzo zintegrowany mamy mózg.

Dobrze zintegrowany mózg – walory

Przebadano struktury mózgu osób uważanych za kreatywne i porównano je z osobami, które takie nie są. Okazało się, że bardziej zwarty mózg cechuje osoby, które wykazują się większa pomysłowością. Osoby z dobrze zintegrowanym mózgiem mają być bardziej niż inne otwarte na przyswajanie nowych rzeczy, potrafią spojrzeć na otaczającą ich rzeczywistość z szerszej perspektywy i są bardziej uważne. Do tego mają być również mniej samolubne oraz bardziej stabilne emocjonalnie.

Bateria testów Torrance’a

Osoby kreatywne przebadano również baterią testów Torrance’a (testy poświęcone zagadnieniom kreatywności) i okazało się, że osoby te są w górnej ćwiartce wyników.

Jedna niewiadoma

Nie wiadomo, niestety, czy można sztucznie zwiększyć integrację mózgu, czy też jest to kwestia genów. Zatem nadal nie wiadomo, czy kreatywni się rodzimy, czy jest to kwestia wychowania i środowiska, czy może jesteśmy w stanie się tego nauczyć. Naukowcy orzekli, że choć teoria 10 000 godzin mówiąca o tym, że trening czyni mistrza, jest prawdziwa, to nie zawsze 10 000 godzin wystarczy, by można z osoby przeciętnej zrobić eksperta.