Kto jest najszczęśliwszy na świecie?

ONZ przedstawił listę najszczęśliwszych krajów na świecie. Polska dopiero na 40. miejscu.

W zestawieniu World Happiness Report na podstawie danych z 2018 r. Finlandia uzyskała największą liczbę punktów: 7,769. Kolejne miejsce zajęła Norwegia – 7,600 pkt, a trzecie Dania – 7,554 pkt.

Polska uzyskała 6,182 punktów, zajmując 40. miejsce. Wyprzedził nas m.in. Trynidad i Tobago na miejscu 39 (6,192 pkt.) czy Słowacja na pozycji 38. (6,198 pkt.).

Ostatnie miejsce w zestawieniu 156 państw, odnośnie do których dysponowano danymi, zajął Sudan Południowy (2,853 pkt.).

10 najszczęśliwszych krajów na świecie:

1. Finlandia (7.769)

2. Dania (7.600)

3. Norwegia (7.554)

4. Islandia (7.494)

5. Holandia (7.488)

6. Szwajcaria (7.480)

7. Szwecja (7.343)

8. Nowa Zelandia (7.307)

9. Kanada (7.278)

10. Austria (7.246)

Jak powstał raport?

Raport powstał w oparciu o sześć aspektów:

– PKB na głowę mieszkańca,

– długość życia w zdrowiu według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),

– wsparcie społeczne),

– postrzeganą swobodę podejmowania decyzji życiowych,

– szczodrość,

– poziom postrzeganej korupcji.

Źródło: businessinsider.com.pl