O ścieżce kariery

Ścieżka kariery określa możliwości rozwoju zawodowego, jakie będą czekać na pracownika w danej firmie.

W przypadku większych firm to w wielu przypadkach lista kolejnych stanowisk, które obejmować może pracownik po spełnieniu określonych wytycznych. Każde kolejne stanowisko wymaga nieco większych umiejętności i doświadczenia, a także – z reguły – ma nieco wyższe widełki wynagradzania.

Ścieżki karier w firmach

Firmy małe, które nie posiadają rozbudowanej struktury, nie mają też wytyczonej ścieżki kariery. Nie można wyodrębnić listy stanowisk, które w ramach firmy mógłby obejmować pracownik. Struktura firmy jest płaska. W takich sytuacjach rozwój kariery pracownika polega na zwiększaniu kompetencji w ramach istniejącego stanowiska, zmianie stanowiska pracy w ramach firmy na inne, które pozostaje na takim samym poziomie w hierarchii, ale wymaga innych umiejętności (dzięki temu pracownik uczy się nowych rzeczy i rozwija) bądź zmianie firmy.

W firmach dużych, działy HR odpowiadają za budowanie ścieżek kariery dla pracowników. Opracowują one schematy rozwoju pracownika w organizacji – tzw. mapy kariery. Poza listą kolejnych możliwych stanowisk, zawierają również listy kompetencji, które są pracownikowi potrzebne na każdym etapie ścieżki kariery.  Planowanie ścieżki kariery dla pracownika odbywa się najczęściej w oparciu o rozmowę na linii pracownik – jego przełożony – przedstawiciel działu HR.

Ścieżka kariery zawodowej a zmiana warunków pracy

Wraz z rozwojem wewnątrz organizacji pracownik uzyskuje coraz to nowe kompetencje, uprawnienia, przywileje. Objęcie kolejnego stanowiska w ramach ścieżki kariery może (ale nie musi) wiązać się ze zmianami w ramach warunków pracy. Na przykład:

Wraz ze zmianą stanowiska zmienia się również zakres obowiązków pracownika. W zależności od tego, w jaki sposób skonstruowana została ścieżka kariery dla danego pracownika, może on uzyskiwać:

Co dają ścieżki karier?

Przede wszystkim zwiększają motywację pracownika do pracy. Wie, że jego zaangażowanie i umiejętności zostaną docenione i przełożą się na lepsze warunki pracy, ciekawsze zadania. Jasno określone ścieżki kariery dają czytelną strukturę rozwoju – pracownik wie, czego może oczekiwać, a czego nie, co musi zrobić, by jego ścieżka kariery wyglądała w określony sposób. Planowanie ścieżki kariery daje też korzyść organizacji, która ma jasno ustalone, w jakich okolicznościach pracownicy mogą awansować.