Dlaczego tracimy pracę?

Jakie są najczęstsze oficjalne oraz nieoficjalne powody utraty pracy? Dlaczego bywamy z pracy zwalniani?

Do oficjalnych najczęstszych powodów otrzymania wypowiedzenia od pracodawcy należą:

Pracodawca chcąc zwolnić pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony, musi podać powód takiego zwolnienia. Jest to przepis wynikający z kodeksu pracy, który choć nieco trąci  myszką (w końcu dlaczego prywatny pracodawca w firmie, którą samodzielnie założył i za którą w całości odpowiada, ma tłumaczyć się z tego, że nie chce już z kimś współpracować), nadal obowiązuje. I nie można go ignorować, bo w przypadku późniejszego sporu w sądzie pracy o przywrócenie pracownika do pracy, to pracodawca musi udowodnić, że podany powód był prawdziwy, słuszny i zgodny ze stanem faktycznym.

Nieoficjalnych powodów zwolnień jest wiele – od przyłapania pracownika na kłamstwie, nieróbstwie bądź mówieniu źle o firmie, po braki efektów, wolne tempo pracy czy problemy psychologiczne pracownika (depresja, nerwice). Czasem sprawy są też bardziej prozaiczne – firmy nie stać na pracownika i musi zatrudnić kogoś tańszego. Wielu z tych powodów nie można podać oficjalnie, bo pracodawca ryzykuje pozwem, w wyniku którego może musieć przywrócić do pracy pracownika, co wiąże się z koniecznością wypłaty wynagrodzenia za okres, w którym pracownik nie pracował (a po przywróceniu do pracy pracownik i tak najczęściej sam odchodzi).

W efekcie, o ile pracownik nie ma na koncie łatwych do udowodnienia zaległości i spadku efektywności, a także nie przychodzi do pracy nietrzeźwy, nie kradnie i nie można zwolnić go dyscyplinarnie, jako powód wypowiedzenia podaje się utratę zaufania do pracownika. Co to oznacza?

Otóż w praktyce powinno to oznaczać utratę więzi między pracodawcą a pracownikiem. Może ona objawiać się tym, że pracownik podejmuje się działań, które z perspektywy pracodawcy są nieetyczne lub niezgodne z zasadami panującymi w firmie (np. okłamał klienta a firma stawia sobie za cel przejrzystą komunikację z klientem). Inną przyczyną utraty zaufania może być również uzyskanie informacji o podejmowanych przez pracownika działaniach na szkodę firmy (np. przekazywanie informacji o firmie na zewnątrz). Podstawą do utraty zaufania może być nawet znaleziony na Facebooku negatywny wpis na temat firmy – dlatego warto uważać, co zamieszczamy, mówimy i wysyłamy w mailach.