Dlaczego tracimy pracę?

15 grudnia, 2016

Jakie są najczęstsze oficjalne oraz nieoficjalne powody utraty pracy? Dlaczego bywamy z pracy zwalniani?