FAME i STEM – na jakich kierunkach chcą studiować Polacy?

Największe tego typu targi edukacyjne QS World Grad School Tour w roku 2010 odwiedzą 62 miasta w 36 państwach. Po raz pierwszy Polskę odwiedziliśmy w 2009 roku, wtedy też na naszych targach pojawiło się ponad 500 osób. Pozwoliło nam to zebrać wiele interesujących danych na temat trendów panujących wśród młodych polskich profesjonalistów. Każdego roku do naszej bazy danych napływają informacje na temat około 40,000 studentów, składających podanie o przyjęcie na jedną z uczelni prezentujących się na naszych targach.

Celem tego artykułu jest więc porównanie kluczowych trendów globalnych z lokalnymi (polskimi) w zakresie najpopularniejszych kierunków studiów. Zebrane przez nas dane pozwalają nam określić, jakie studia, i gdzie, wybierają studenci z całego świata a następnie porównać te dane z wyborem polskich studentów.

Najpopularniejsze kierunki studiów z pośród tych, które wybierają uczestnicy targów QS World Grad School Tour, podzieliliśmy na dwie grupy. FAME (z angielskiego finance, accounting, management, economics czyli finanse, księgowość, zarządzanie i ekonomia), i STEM (z angielskiego science, technology, engineering, maths czyli nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka).

Analizujemy dane demograficzne studentów wybierających w/w kierunki uwzględniając dane takie jak: wiek, płeć, stopień studiów oraz najpopularniejsze państwa. Dane te przeanalizujemy na poziomie ogólnym, ale również porównamy trendy globalne z polskimi, mając na uwadze najchętniej wybierane przez polskich studentów miejsce studiów, Europę (75%) oraz Amerykę Północną(19,82%).

FAME – porównanie trendów globalnych z polskimi

Zacznijmy od przeanalizowania kierunków studiów FAME. Tradycyjnie są one najpopularniejszą grupą kierunków studiów, wybieranych przez potencjalnych studentów odwiedzających targi QS World Grad School Tour. W roku 2009, 29% wszystkich odwiedzających nas, było zainteresowanych kierunkami FAME. Jednocześnie można zaobserwować stały spadek zainteresowania nimi. W roku 2006 aż 41% odwiedzających nas potencjalnych studentów chciało studiować na tych kierunkach, w 2007 roku liczba ta wynosiła już tylko 31%, a w 2008 roku 30%. Spadek ten zaobserwowaliśmy wszędzie za wyjątkiem Ameryki Północnej, tam zainteresowanie kierunkami FAME wynosi 20% i jest stałe od roku 2007. Europa zaś zanotowała najmniejszy spadek zainteresowania tymi kierunkami (za wyjątkiem Ameryki Północnej rzecz jasna) w roku 2006 wynosił on 40,8% zaś w roku 2009 35,1%.

Coraz większe zainteresowanie ze strony kobiet

Przyjrzyjmy się bliżej kandydatom, zainteresowanymi jednym z kierunków FAME, najpierw w skali globalnej. W roku 2009 wśród zainteresowanych przedmiotami FAME było 52,8% mężczyzn i 47,2% kobiet. Są to bardzo wyrównane proporcje; średnia uwzględniająca wszystkie kierunki studiów prezentowanych na targach QS World Grad School Tour, to 57% mężczyzn i  43% kobiet. Od czterech lat na całym świecie zaobserwować można wzrost zainteresowania przedmiotami FAME ze strony kobiet; dla porównania, w roku 2006, w skali globalnej, jedynie 22,1% zainteresowanych tymi przedmiotami to kobiety.

Porównaliśmy te informacje z danymi zebranymi na rynku lokalnym, które uzyskaliśmy od kandydatów odwiedzających QS World Grad School Tour w Warszawie w roku 2009, kiedy to po raz pierwszy zorganizowaliśmy nasze targi w Polsce jako odpowiedź na  zapotrzebowanie uniwersytetów z całego świata na polskich studentów.

Z danych tych wynika że przedmioty FAME są równie popularne w Polsce co na całym świecie: 27% potencjalnych kandydatów z Polski wykazało zainteresowanie tymi właśnie kierunkami. Drugą najbardziej popularną grupą kierunków w Polsce był STEM z 11% zainteresowaniem. Trzecie miejsce zajęły stosunki międzynarodowe z 7% zainteresowaniem.

Polskie kandydatki najbardziej zainteresowane są psychologią (89%) pedagogika (85,71%) trzecim zaś najpopularniejszym kierunkiem wśród Polek są stosunki międzynarodowe (63,64%). Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajmują przedmioty STEM (60,61%),komunikacja (45%) a na miejscu trzecim przedmioty FAME (44,34%).

Kandydaci na kierunki FAME są coraz młodsi

W jakim więc wieku należy podejmować studia magisterski i doktoranckie? To oczywiście zależy od Ciebie! Lecz spójrzmy na ogólne statystyki w poniższej tabeli, która w pełni obrazuje zależność pomiędzy wiekiem studentów, a kierunkiem studiów przez nich wybieranym (w tym wypadku kierunki FAME). Do naszych badań użyliśmy czterech przedziałów wiekowych: poniżej 21 lat, 21-25, 26-30 oraz powyżej 30 lat.

Kierunki studiów

Najbardziej oczywiste wnioski wynikające z tych danych, są następujące: kandydaci chcący studiować na kierunkach FAME są coraz młodsi. Jest coraz więcej kandydatów na kierunki FAME z przedziału wiekowego poniżej 21, jest ich też coraz mniej z przedziału wiekowego 26-30 oraz powyżej 30. Wynika z tego że kandydaci wolą rozpocząć studia wcześniej, by móc wcześniej rozpocząć karierę zawodową. Trend ten w szczególności da się zaobserwować w Ameryce Północnej.

Wśród Polaków najchętniej wybieranymi miejscami podejmowania studiów są:  Europa (75%) i Ameryka Północna (19,82%). Najmłodsi z kandydatów (w przedziale wiekowym „poniżej 21 lat”) wyrażają silną chęć studiowania w Europie (81,82%) w porównaniu z 15,91% chcącymi studiować w Ameryce Północnej. Również większość kandydatów z przedziału wiekowego „powyżej 30 lat” chce studiować w Europie (59,52%) w porównaniu z 38,1% tych, którzy chcą studiować w Ameryce Północnej.

Studia magisterskie czy doktoranckie? – Polska podąża za trendami światowymi

Przejdźmy teraz do danych dotyczących stopnia studiów z kierunków FAME podejmowanych przez kandydatów odwiedzających nasze targi. W skali globalnej w odniesieniu do wszystkich kierunków studiów 29% zainteresowanych chciałoby podjąć naukę na studiach doktoranckich (w roku 2007 odsetek ten wynosił 25,6%) natomiast 71% na studiach magisterskich (74,4% w roku 2007). Jak wynika z powyższych danych, większość potencjalnych kandydatów zainteresowanych jest studiami magisterskimi. W roku 2009 87,3% zainteresowanych podjęciem studiów z zakresu kierunków FAME wybrało studia magisterskie a 12,7% doktoranckie.

W Polsce można zaobserwować te same trendy co w skali globalnej. 60% uczestników naszych warszawskich targów wyraziło zainteresowanie studiami magisterskimi, a tylko 40% studiami doktoranckimi w zakresie kierunków FAME.

STEM: science, technology, engineering, maths

W roku 2009 23% osób odwiedzających targi edukacyjne QS World Grad School Tour zadeklarowało chęć podjęcia studiów na kierunkach STEM, tym samym pozycjonując tą grupę kierunków na miejscu drugim spośród najchętniej wybieranych kierunków studiów. W ciągu ostatnich czterech lat, zaobserwowaliśmy stały wzrost zainteresowania kierunkami STEM. W roku 2007 zainteresowanie tymi kierunkami wśród odwiedzających nas wynosiło 19%, rok później 20%, a w roku 2009 już 23%. Kierunki STEM zawsze zajmowały drugie miejsce pod względem zainteresowania osób odwiedzających targi QS World Grad School Tour. Zainteresowanie tymi kierunkami utrzymuje się na poziomie około 20% od kilku lat (22% 2006r., 19% 2007r., 20% 2008r., 23% 2009r.)

Najmniejsze zainteresowanie kierunkami STEM jest w Ameryce Północnej, wynosi ono 7,2%. W Europie jest ono równe 11,8%. Zainteresowanie programami STEM w Europie i Ameryce Północnej ciągle maleje, dlatego też dobrze wykwalifikowani studenci z Indii oraz Europy środkowej są istotni dla uczelni z tych krajów.

Ankieta przeprowadzona w roku 2009, podczas naszej pierwszej wizyty w Polsce, wykazała, że kierunki studiów STEM są drugą najbardziej popularną grupą kierunków wśród Polaków. Ze względu na podział na płeć, przyciągają one 60,61% mężczyzn i 39,39% kobiet.