Bezrobotny już nie odrzuci oferty pracy

O ile będzie chciał zachować prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Jeśli to zrobi, zostanie skreślony z listy osób bezrobotnych oraz nie będzie miał możliwości skorzystania z pomocy medycznej bezpłatnie przez 9 miesięcy.

Taki projekt przygotowuje resort pracy – czy to rzeczywiście walka z realnym bezrobociem czy może jedynie walka ze statystykami?

Obecnie osoba bezrobotna, która odmówi podjęcia pracy bez uzasadnionej przyczyny odpowiedniej pracy, zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na okres 120 dni (przy pierwszej odmowie), 180 dni przy drugiej odmowie oraz 270 dni przy każdej kolejnej. Zmiany, które postuluje Ministerstwo, mają pozbawiać statusu bezrobotnego na 9 miesięcy już za pierwszą odmowę podjęcia zaproponowanej pracy.

Za propozycją zmian stoi przeświadczenie, że wielu bezrobotnych rejestruje się jedynie po to, by móc korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, podczas gdy i tak pracują na czarno. Odmowy podjęcia pracy wiążą się zatem z mniej intratnymi propozycjami (oferty w urzędach pracy najczęściej dotyczą pracy za minimum krajowe), która się bezrobotnemu po prostu „nie opłaca”. Skreślanie z rejestru na 9 miesięcy ma pomóc w walce z tym procederem.

Nowe przepisy mają obowiązywać od maja 2014 roku – jeśli wejdą w życie, to możemy spodziewać się w czerwcu 2014 roku kolosalnego spadku bezrobocia. Najprawdopodobniej jednak jedynie w statystykach. Prawdopodobnie przecież żaden bezrobotny nie odmówił by pracy „na legalu” o ile wynagrodzenie za taką pracę pozwalałoby na przeżycie.

Nie wiadomo jeszcze czy przepisy wejdą w życie – rok temu Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał utratę statusu bezrobotnego za odmowę podjęcia pracy na dwa lata – przepisy nie weszły jednak w życie.

źródło:wyborcza.biz