Bezrobotny już nie odrzuci oferty pracy

07 maja, 2013

O ile będzie chciał zachować prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Jeśli to zrobi, zostanie skreślony z listy osób bezrobotnych...