Stres i marne zarobki – praca typowego Polaka

Co najbardziej stresuje nas w naszej pracy? I jak ważne są dla nas relacje ze współpracownikami i przełożonymi? Na tego typu pytania odpowiada ostatni raport „Philips Index 2010 – jakość życia Polaków”. Sprawdźmy zatem, co dla statystycznego Polaka jest ważne?

Philips Index, to badanie ujawniające poziom zadowolenia Polaków z poszczególnych aspektów życia – w tym kwestii związanych z pracą i karierą. W tegorocznym raporcie wyraźnie zaznacza się to, że spośród różnych elementów naszego życia, najmniej zadowoleni jesteśmy właśnie z pracy.

Głównym czynnikiem, który obniża nasze zadowolenie z pracy są nasze zarobki. Wynagrodzenie jest dla nas najważniejszym elementem życia zawodowego – dla 78% badanych, wysokość zarobków ma znaczący wpływ na odczuwaną jakość życia i zadowolenie z pracy. Zadowolonych z osiąganych pensji jest jedynie 18% Polaków – cała reszta chciałaby zarabiać więcej. To nasze niezadowolenie ze zbyt małych dochodów z pracy sprawia, że znajdujemy się na 5 miejscu wśród krajów, których mieszkańcy z wynagrodzenia nie są zadowoleni. Bardziej od nas, na swoje zarobki skarżą się Japończycy, Tajwańczycy, Brazylijczycy i Koreańczycy. (Chcecie wiedzieć jaki kraj jest najbardziej zadowolony z zarobków? Turcy!)

Praca stresuje 42% Polaków – to sporo, gdyż oznacza że praktycznie dla co drugiego pracownika praca ma wpływ na poziom stresu w życiu. Poza zarobkami, stresują nas w pracy również przełożeni (43%), współpracownicy (40%) a dla 37% pracowników kłopotliwy jest również dojazd do pracy. Z globalnej wersji raportu międzynarodowego wynika jednak, że nie należymy do czołówki zestresowanych narodów świata, zatem nie jest z nami jeszcze tak źle.

Co ciekawe, o ile dla Polaków bardzo ważne w życiu są stosunki z rodziną i przyjaciółmi , o tyle znacznie mniejszą wagę przywiązujemy do relacji zawodowych. Te ważne są dla 61% pracowników. Nie jest to wprawdzie mało, ale widać wyraźnie, że nie dla wszystkich kariera jest istotnym elementem życia oraz że część z pracowników potrafi się dystansować do tego, czym zajmują się w pracy.

To, że nie jesteśmy zadowoleni z tego ile zarabiamy nie jest nowością – czy sytuacja ta kiedyś się zmieni? Dopóki nie zostaniemy lepiej wynagradzani za naszą prace szanse są na to marne. A z czego jeszcze niezadowoleni bywają nasi czytelnicy?