Płaca dla babci zajmującej się dzieckiem

W Bułgarii, kraju o najmniejszym przyroście naturalnym w Europie, rząd postanowił wprowadzić kolejne udogodnienia, które zachęcić mają młodych do rozmnażania się. Ze względu na to iż poważnym problemem dla osób które chcą zdecydować się na dziecko jest kwestia opieki nad nim podczas gdy rodzice są w pracy rząd wprowadza pensje dla dziadków i babć za opiekę nad dzieckiem.

Jeśli dziadek lub babcia zdeklarują się do codziennej opieki nad wnuczkiem będą mogli od rządu otrzymać pensję w wysokości płacy minimalnej obowiązującej w Bułgarii (ok. 120 €). Płaca za opiekę obowiązywać będzie do momentu ukończenia przez dziecko 3 roku życia. Zdaniem rządu zachęci to młode kobiety do rodzenia.

Pomysł może i nie głupi, choć dedykowany tak naprawdę niewielkiej grupie osób – po pierwsze dziadek lub babcia już muszą być na emeryturze a nie pracować zarobkowo, po drugie zaś muszą otrzymywać na tyle niskie emerytury (bądź ich nie mieć) aby opłacało się przejść na rządowe uposażenie.
W Polsce podobnego pomysłu się nie rozważa, ale i tak trudno oczekiwać, aby pomysł taki się sprawdził. Aby bowiem dziadek mógł opiekować się wnukiem na emeryturze, trzeba by rodzić dziecko w wieku około 40 roku życia!

źródło: interia.pl